Od ponad 20 lat Zakłady Chemiczne „Siarkopol" Tarnobrzeg uprawnione są do znaku towarowego „Wigor S", którym oznaczają swoje flagowe produkty – specjalistyczne nawozy rolnicze zawierające 90% siarki, dystrybuowane do wielu krajów świata. W ostatnim czasie zgłoszenia w złej wierze na terenie Niemiec dokonał wieloletni partner biznesowy Siarkopolu na znak towarowy „Wigor" chcąc przejąć wypracowany przez lata wizerunek marki Siarkopol.

We współpracy z niemiecką kancelarią prawno-patentową Weickmann & Weickmann kancelarii KONDRAT i Partnerzy udało się skutecznie unieważnić znak towarowy „Wigor". W konsekwencji rejestracja znaku „Wigor" na terytorium Niemiec ma szanse trafić do uprawnionego podmiotu.

Za prowadzenie sprawy odpowiedzialny był zespół Patentów i Znaków Towarowych kancelarii KONDRAT i Partnerzy pod kierownictwem Ewy Niesiobędzkiej-Krause - rzecznika patentowego, partnera.