Zgodnie z założeniami koncepcji architektonicznej kompleksu, budynki TR Warszawa i Muzeum Sztuki Nowoczesnej dopełnią przestrzeń warszawskiego Placu Centralnego przy Pałacu Kultury i Nauki w ramach projektu „Nowe Centrum Warszawy". Celem wieloletniej inwestycji - prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa - jest stworzenie w ścisłym centrum miasta reprezentacyjnej i przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców i odwiedzających.

Od marca 2017 r. prawnicy kancelarii CMS doradzają TR Warszawa w kwestiach prawnych związanych z realizacją inwestycji, w tym m.in. z zakresu prawa nieruchomości, postępowań związanych z wydaniem pozwolenia na budowę oraz z zakresu prawa zamówień publicznych.

Przy projekcie Nowe Centrum Warszawy na rzecz TR Warszawa doradza zespół prawników CMS z działu prawa nieruchomości i prawa budowlanego, kierowany przez Lidię Dziurzyńską – Leipert, partner w dziale, w składzie: Michał Bork (counsel), Aleksander Grabecki (starszy prawnik) oraz Wojciech Konwisarz (starszy prawnik).

Inwestycja TR Warszawa jest prowadzona przez samorządową instytucję kultury TR Warszawa oraz finansowana z budżetu m.st. Warszawy. Proces budowy teatru rozpisany został w Wieloletnim Planie Finansowym Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2017-2025.

Autorem projektu budynku TR Warszawa jest pracownia architektoniczna Thomas Phifer and Partners z Nowego Jorku w partnerstwie z polską pracownią APA Wojciechowski oraz Buro Happold, a inżynierem kontraktu jest konsorcjum ECM Group Polska S.A. oraz Portico Project Management.