Wskutek zidentyfikowania szeregu istotnych różnic między zasadami funkcjonowania sieci szerokopasmowych oraz trudności, jakie napotykają właściciele i operatorzy tych sieci, nasi prawnicy wspierali Ministerstwo Cyfryzacji w trakcie całego procesu związanego ze zmianami w decyzjach pomocowych, obejmującego w szczególności konsultacje propozycji ujednolicenia i uelastycznienia zasad funkcjonowania RSS z właścicielami sieci oraz przygotowanie formularzy notyfikacyjnych do KE.