Postępowanie podatkowe, które zostało wszczęte niecały rok przed upływem terminu przedawnienia, dzięki skutecznemu zaskarżeniu decyzji wymiarowej wydanej w połowie roku i wykluczeniu możliwości wszczęcia postępowania egzekucyjnego, z upływem roku stało się bezprzedmiotowe z powodu przedawnienia.

W wyniku podjętych działań, Klient kancelarii KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki może skutecznie ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego na podstawie nieostatecznej decyzji.

Wszczynanie postępowania podatkowego niedługo przed upływem terminu przedawnienia jest częstą praktyką organów podatkowych. W takich sytuacjach kluczowe jest podjęcie szybkich, właściwych i skutecznych czynności.

Sprawę prowadzili eksperci specjalizujący się w postępowaniach podatkowych senior associate Kamila Cebelińska oraz partner Przemysław Wierzbicki.

KKLW jest rekomendowana w EMEA Legal 500 w zakresie doradztwa dla sektora energetyki i surowców naturalnych, sektora nieruchomości, prawa administracyjnego i publicznego, rozwiązywania sporów, a także restrukturyzacji i upadłości.

Partner Kancelarie RP.