Pracami zespołu Greenberg Traurig kierował Partner Aleksander Janiszewski. W jego skład weszli prawnicy z Warszawy i Londynu: Partner Sarah Moyles, Associate Amrik Singh Bhella Senior Associate Paulina Kimla-Kaczorowska oraz Trainee Solicitor Justin Hool.

OTB Ventures jest jednym z największych w Europie funduszy venture capital skupiającym się na start-upach technologicznych z Europy Środkowo-Wschodniej.

Ondato jest firmą z siedzibą w Wilnie, zapewniającą kompleksowe rozwiązania do zarządzania customer compliance (KYC), obejmujące weryfikację tożsamości na podstawie zdjęć i wideo na żywo, monitorowanie i kontrolę danych, analizę due diligence i ocenę ryzyka.