Kancelaria Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k. („Weil") świadczyła usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa polskiego, amerykańskiego oraz angielskiego na rzecz Griffin Premium RE.. N.V. („Spółka"), właściciela atrakcyjnych nieruchomości biurowych i biurowo-handlowych o łącznej wartości ponad 500 mln euro, oraz akcjonariuszy sprzedających Griffin Netherlands II B.V. i GT Netherlands III B.V., podmioty pośrednio kontrolowane przez globalny fundusz inwestycyjny Oaktree Capital Group LLC („Akcjonariusze Sprzedający").

Doradzaliśmy w związku z pierwszą ofertą publiczną (IPO) akcji Spółki skierowaną do krajowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz inwestorów zagranicznych spoza Stanów Zjednoczonych Ameryki, oraz w związku z dopuszczeniem wszystkich wyemitowanych akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW").

Oferta obejmowała emisję 22.201.267 nowych akcji, z której Spółka uzyska wpływy brutto w wysokości PLN 126,5 mln euro (około 29,3 mln euro) na rozbudowę portfela nieruchomości Spółki. Ponadto Akcjonariusze Sprzedający sprzedali 59.108.251 istniejących akcji oraz dodatkowo 7.857.705 akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału. Ostateczna cena akcji Spółki oferowanych w ramach oferty publicznej została ustalona na 5,70 zł za akcję. Łączna wartość oferty publicznej, uwzględniając opcję dodatkowego przydziału, wyniosła około 508,3 mln zł (118 mln euro; 128 mln USD). Pierwsze notowanie akcji spółki na GPW odbyło się 13 kwietnia 2017 r. Była to pierwsza w Polsce oferta publiczna spółki typu REIT (ang. real estate investment trust).

Ze strony warszawskiego biura Weil transakcję prowadzili: Anna Frankowska, partner i szef praktyki rynków kapitałowych. W skład zespołu wchodzili również Paweł Zdort, partner z departamentu korporacyjnego oraz radcowie prawni Anna Błońska, Piotr Fedorowicz i Łukasz Błażejczyk oraz prawnik Tomasz Bąkowski.

O kancelarii Weil:

Kancelaria Weil, Gotshal & Manges LLP powstała w 1931 r. i od ponad 80 lat jest jedną z najbardziej cenionych firm świadczących usługi prawne. Blisko 1100 prawników Weil w 19 biurach na świecie zapewnia doradztwo na rzecz klientów wszędzie tam, gdzie prowadzą oni swoją działalność. Zarówno cztery główne działy kancelarii, tj. dział korporacyjny, dział procesowy, dział bankowości, finansów i restrukturyzacji oraz dział podatków, świadczeń i wynagrodzeń kadry zarządzającej, jak i pozostałe, w liczbie ponad 20, są regularnie uznawane za wiodące praktyki w swoich dziedzinach. Szczegółowe informacje, w tym dotyczące osiągnięć i lokat w rankingach, znajdują się na stronie www.weil.com.