W wyniku najnowszych nominacji łączna liczba partnerów w Baker McKenzie sięga prawie 1600 osób, w tym ponad 400 kobiet. Wśród 80 nowych partnerów jest 31 kobiet, co stanowi niemal 40 proc. wszystkich promocji.

"Bardzo się cieszę z awansu Emilii i Mateusza. Są oni doskonałymi prawnikami, o uznanej renomie na rynku. Serdecznie im gratuluję, życząc dalszych sukcesów." - powiedziała Małgorzata Pietrzak-Paciorek, partner zarządzający w warszawskim biurze Baker McKenzie.

Dr Mateusz Grabiec jest członkiem Grupy Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych, ekspertem w zakresie transakcji nieruchomościowych oraz projektów infrastrukturalnych. Specjalizuje się również w prawie budowlanym i pozostałych regulacyjnych aspektach obrotu nieruchomościami oraz w prawie zamówień publicznych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje obsługę prawną na wszystkich etapach procesu realizacji i komercjalizacji szerokiego zakresu inwestycji nieruchomościowych, w tym reprezentację w postępowaniach sądowych. W ramach praktyki zawodowej Mateusz Grabiec doradzał również przy realizacji projektów infrastrukturalnych z sektora transportu i energetyki, świadcząc usługi prawne w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane i usługi oraz ustawy o autostradach płatnych. Mateusz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do kancelarii Baker McKenzie dołączył w 2007 roku.

Emilia Waszkiewicz również jest członkiem Grupy Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie obejmującym wszystkie etapy transakcji dotyczących nieruchomości, w tym nabywania gruntów i rozporządzania nimi, zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na biura, powierzchnie handlowe i budynki mieszkalne, opracowywania korporacyjnych struktur transakcji oraz najmu powierzchni handlowych i biurowych. Emilia Waszkiewicz posiada znaczące doświadczenie w doradztwie i reprezentowaniu spółek polskich i międzynarodowych w różnych postępowaniach administracyjnych i cywilnych dotyczących nieruchomości i inwestycji budowlanych, w tym zwłaszcza procesu deweloperskiego i pozwoleń budowlanych, a także sporów w zakresie inwestycji budowlanych rozstrzyganych na drodze sądowej i administracyjnej. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. Emilia jest absolwentem Wydziałów Prawa i Administracji oraz Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z kancelarią Baker McKenzie związana od 2006 roku.