Jednym z kluczowych elementów sprawy rozpatrywanej przez Sąd Okręgowy w Opolu było ustalenie, jaki prawo materialne należy stosować do umowy pomiędzy stronami. Sąd podzielił pogląd KKLW, iż właściwym jest prawo obce (w tym przypadku tureckie) i uwzględnił w całości roszczenie klienta kancelarii.

Ze strony KKLW sprawę prowadzi partner Jacek Kosiński oraz Paweł Jadczak.