Adam Kowalczyk jest doświadczonym prawnikiem z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu złożonych sporów gospodarczych i regulacyjnych, specjalizującym się dodatkowo w problematyce oszustw i nadużyć finansowych. Jest szczególnie ceniony za doradztwo na rzecz branży finansowej, transportowej i FMCG. Reprezentował klientów w ponad 200 postępowaniach sądowych (w tym przed sądami arbitrażowymi), o łącznej wartości przekraczającej kilkanaście miliardów euro. Postępowania te prowadził dla największych międzynarodowych korporacji oraz polskich przedsiębiorstw, w tym dla spółek z udziałem Skarbu Państwa. Z sukcesami reprezentował klientów w kilkudziesięciu precedensowych postępowaniach regulacyjnych, podczas których wielokrotnie udawało mu się przełamać utrwaloną linię orzeczniczą sądów administracyjnych. Przed dołączeniem do Bird & Bird, Adam Kowalczyk kierował departamentem sporów i postępowań karnych w PwC Legal, a wcześniej przez blisko siedem lat praktykował w departamencie procesowym Weil, Gotshal and Manges oraz przez trzy lata w departamencie regulacyjnym DLA Piper.

Grzegorz Jan Kostrzewa specjalizuje się w sporach gospodarczych i regulacyjnych. Od 2006 roku doradza największym polskim i zagranicznym przedsiębiorcom oraz klientom indywidualnym. Specjalizuje się w sporach z zakresu umów handlowych, ładu korporacyjnego oraz prawa konkurencji. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów regulacyjnych z udziałem UOKiK, KNF, organów nadzoru budowlanego oraz ochrony środowiska, a także reprezentowaniu klientów w postępowaniach karnych i karno-skarbowych. Przed dołączeniem do Bird & Bird, Grzegorz Kostrzewa pracował m.in. w departamencie procesowym kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy oraz w PwC Legal, gdzie dodatkowo pełnił funkcję lidera zespołu usług procesowych dla firm rodzinnych oraz klientów indywidualnych (high-net-worth individuals).

Katarzyna Czech specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i arbitrażowych. Doradza klientom od 2013 r. koncentrując się na kompleksowej obsłudze postępowań sądowych w złożonych sprawach gospodarczych oraz w sprawach administracyjnych. Jej doświadczenia obejmują doradztwo dla przedsiębiorstw z sektorów regulowanych, nieruchomości oraz klientów indywidualnych. Przed przejściem do Bird & Bird, Katarzyna Czech praktykowała w zespołach procesowych kancelarii SKS, Dentons oraz PwC Legal.

- Powiększenie naszego zespołu rozwiązywania sporów o nowych, doświadczonych specjalistów, w szczególności w obszarze sporów regulacyjnych, to naturalne dopełnienie naszej silnej ekspertyzy regulacyjnej, a także potwierdzenie dotychczasowych sukcesów w obszarze doradztwa w sporach gospodarczych i karnych. Jest mi bardzo miło powitać Adama i jego zespół w Bird & Bird. Jestem przekonany, że ich wiedza i bogate doświadczenia będą istotną wartością dodaną dla naszych klientów, którym, poza obsługą procesową na najwyższym poziomie, będziemy mogli zaoferować także nowe produkty i usługi. Z nowym zespołem departament rozwiązywania sporów staje się drugą co do wielkości praktyką w naszym warszawskim biurze." - powiedział Sławomir Szepietowski, Partner Zarządzający warszawskim biurem Bird & Bird.