Siedmioletnie listy zastawne zostały skierowane do inwestorów instytucjonalnych - nabyły je łącznie 24 podmioty, w tym TFI (49 proc.), OFE (30 proc.) i zakłady ubezpieczeniowe (21 proc.)

Oprocentowanie ustalono jako sumę stopy referencyjnej WIBOR 3M, powiększonej o marżę w wysokości 0,45%. Zgodnie z warunkami emisji, listy zastawne będą podlegały częściowemu wykupowi, tj. w okresach kwartalnych ich jednostkowa wartość nominalna będzie podlegała zmniejszeniu o 2,75%. Dzień ostatecznego wykupu został ustalony na 10 września 2025 r.

W skład zespołu transakcyjnego warszawskiego biura Hogan Lovells wchodzili: radca prawny Rafał Grochowski (Partner kierujący Departamentem Bankowości i Finansowania Projektów Infrastrukturalnych) oraz adwokat Anna Kuczewska (Senior Associate).