W tym roku do grona wspólników kancelarii dołączyły Magdalena Maksimowska, rzecznik patentowy i szefowa zespołu znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz Iwona Płodzich-Hennig, rzecznik patentowy, dyrektor biura JWP w Gdańsku.

Magdalena Maksimowska jest doświadczonym pełnomocnikiem w sprawach ochrony znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych. Prowadzi postępowania przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Urzędem ds. Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO). Doradza krajowym i zagranicznym klientom w rozwoju strategii efektywnej ochrony praw własności przemysłowej. Wspiera firmy w zarządzaniu portfolio praw wyłącznych w Polsce i na rynkach światowych. Współpracuje z firmami różnych branż, w tym między innymi z producentami gier wideo, sieciami handlowymi, firmami sektora spożywczego i FMCG.

Iwona Płodzich-Hennig jest cenionym rzecznikiem patentowym specjalizującym się w sprawach z zakresu ochrony wynalazków z obszaru life science, w tym farmacji, nanotechnologii, biotechnologii i chemii. Związana z kancelarią JWP od 2012 roku, wcześniej pracowała w koncernie farmaceutycznym. Obecnie zarządza biurem Kancelarii JWP w Gdańsku, gdzie pomaga w budowaniu strategii ochrony własności intelektualnej krajowym i międzynarodowym podmiotom, w tym firmom sektora chemicznego, petrochemicznego oraz farmaceutycznego, a także wielu instytutom badawczym oraz wyższym uczelniom. Prowadzi także badania patentowe oraz postępowania rejestrowe w trybie krajowym, europejskim i międzynarodowym. Jest również autorką wielu publikacji w czasopismach branżowych oraz aktywnym członkiem samorządu rzeczników patentowych.

„Cieszę się, że do grona wspólników JWP dołączyły kolejne osoby i że rekrutują się one z zespołu pracowników firmy. Zarówno Magdalena Maksimowska jak i Iwona Płodzich Hennig, to doświadczone i cenione przez klientów specjalistki, które od wielu lat pracują w kancelarii z zaangażowaniem wspierając jej działanie. Mam nadzieję, że jako wspólniczki wnosić będą cenny wkład w dalszy rozwój JWP i doskonalenie naszej oferty." – komentuje mec. Dorota Rzążewska, wspólnik zarządzający Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, radca prawny, krajowy i europejski rzecznik patentowy.

Kancelaria JWP oferuje krajowym i zagranicznym klientom wszechstronną pomoc w zakresie ochrony praw własności intelektualnej w Polsce i zagranicą. Obecnie Kancelaria JWP skupia stu specjalistów – krajowych i europejskich rzeczników patentowych, radców prawnych, adwokatów, aplikantów oraz konsultantów różnych specjalności, tłumaczy i pracowników administracyjnych. Firma prowadzi biura w Warszawie (siedziba główna), Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu.

Partner Kancelarie RP.