Kredyt o wartości 1 mld zł został udzielony przez BGK w ramach programu „Inwestycje polskie". Termin jego zapadalności to koniec 2027 roku. Jego celem jest zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych projektów infrastrukturalnych. Plan inwestycyjny PGE na lata 2014-2020 przewiduje wydatki rzędu 50 mld zł. Na budowę nowych i modernizację istniejących aktywów wytwórczych przeznaczy około 30 mld zł.

Realizowana budowa nowoczesnych bloków węglowych w Opolu i Turowie, zastępujących stopniowo stare jednostki, będzie miała pozytywny wpływ na środowisko z uwagi na znacznie niższą – nawet o 25 proc. – emisyjność CO2, w porównaniu do jednostek starszego typu.

W segmencie energetyki odnawialnej, na koniec 2015 r., grupa planuje przekroczyć poziom 500 MW mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej, umacniając pozycję czołowego producenta czystej energii w Polsce.

„Inwestycje polskie" to zainicjowany przez rząd program, którego celem jest utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego poprzez finansowanie wybranych inwestycji. Program adresowany jest do przedsiębiorstw prywatnych i państwowych oraz samorządów. Bank Gospodarstwa Krajowego i spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe zapewniły finansowanie już 89 projektów infrastrukturalnych na łączną kwotę 21,3 mld zł. BGK ułatwił przedsiębiorcom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw sięgnięcie po kredyty inwestycyjne i obrotowe o wartości 27 mld zł.

Doradcami Banku Gospodarstwa Krajowego w tej transakcji byli: radca prawny Rafał Grochowski - partner kierujący Departamentem Bankowości i Finansowania Projektów Infrastrukturalnych oraz adwokat Elżbieta Rablin-Schubert.