Kancelaria KONDRAT i Partnerzy od 9 lat opiekuje się marką „Niemen". W 2010 r. Kancelaria zarejestrowała pierwszy znak słowny „Niemen" w Urzędzie Patentowym RP.

Małgorzacie Niemen doradzają partnerzy Kancelarii: Dr. Mariusz Kondrat, adwokat i rzecznik patentowy oraz Andrzej Przytuła, adwokat.

Wizerunek Czesława Niemena podlega ochronie