W sierpniu 2020 r. do WSA w Białymstoku wpłynęło kilkanaście skarg na bezczynność wojewody podlaskiego.

Jednym ze skarżących był Antoni Z. (dane zmienione). Jak pozostali autorzy skarg, zwrócił się do sądu o zobowiązanie wojewody do wydania decyzji albo do zameldowania. Ale wojewoda jedynie poinformował, iż nie jest organem właściwym. Nie mógł też przekazać wniosku organowi wykonawczemu gminy Grabówka, bo takiej nie ma. Miała powstać 1 stycznia 2015 r., ale rozporządzenie w sprawie jej utworzenia zostało uchylone przez nowy rząd.

Czytaj także:

Zmiana miejsca zameldowania - czy formalności można załatwić przez internet

W odpowiedzi na skargę wojewoda powtórzył, że wskutek uchylenia rozporządzenia o utworzeniu gminy Grabówka nie doszło do jej powstania. Natomiast w wyniku ponownej oceny podania zostało ono przekazane burmistrzowi gminy Supraśl, który we wrześniu 2020 r. wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie zgłoszenia pobytu stałego w miejscu zamieszkania.

WSA umorzył postępowanie o zobowiązanie wojewody do wydania w określonym terminie aktu, interpretacji albo dokonania czynności. Jednocześnie uznał jednak, że był on bezczynny. Jeśli organ administracji publicznej, do którego wniesiono podanie, jest w sprawie niewłaściwy, przekazuje je niezwłocznie do właściwego organu. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SAB/Bk 120/20