Willa, której dotyczyły decyzje administracyjne i wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, powstała w Zakopanem w 1906 r. W 2001 r. wpisano ją do rejestru zabytków ze względu na wartość architektoniczną i historyczną.

Kontrola wykazała jednak, że budynek wymaga ochrony przed zawilgoceniem. W zaleceniach pokontrolnych wojewódzki konserwator zabytków nakazał więc montaż rynien i rur spustowych odprowadzających wodę opadową. W myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jeżeli zabytek jest w nieodpowiednim stanie, wojewódzki konserwator może wydać zalecenia pokontrolne, by usunąć stwierdzone nieprawidłowości.

Czytaj więcej

Cała linia kolejowa trafiła do ewidencji zabytków

Mimo jednak upływu terminu na wykonanie prac nawet ich nie zaczęto. Konserwator skorzystał więc z kolejnego przepisu, który mówi, że kto nie wykonuje zaleceń pokontrolnych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 50 tys. zł. Konserwator stwierdził, że na skutek niewykonania zaleceń pokontrolnych zabytkowy obiekt ulega dalszej degradacji i wymierzył jego współwłaścicielom 10 tys. zł kary administracyjnej.

Minister kultury utrzymał w mocy tę decyzję, ale ukarana współwłaścicielka nieruchomości zaskarżyła ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W ocenie skarżącej argumentacja konserwatora zabytków oraz ministra jest pobieżna. Nie uwzględnia też jej sytuacji osobistej.

Skargę uwzględnił sąd – i uchylił zarówno decyzję ministra, jak i rozstrzygnięcie konserwatora. Skierowanie do każdego ze współwłaścicieli zabytku odrębnych decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej za niewykonanie tych samych zaleceń pokontrolnych było nieuzasadnione – ocenił WSA.

– Do osób fizycznych będących współwłaścicielami budynku nie powinno kierować się odrębnych decyzji. Jeśli przedmiotem decyzji jest nałożenie kary pieniężnej, orzeczenie należy uznać za niezgodne z prawem, gdyż w takim przypadku kary się sumują – wyjaśniał motywy wyroku sędzia sprawozdawca Tomasz Janeczko. – Doszło więc w istocie do wymierzenia współwłaścicielom zabytku kary pieniężnej w dwukrotnej wysokości, niż gdyby prawidłowo wymierzono karę pieniężną łącznie ich obojgu.

Zdaniem sądu przy ponownym rozpoznaniu sprawy powinno się wydać jedną decyzję obojgu współwłaścicielom i rozważyć wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji skierowanej do jednego z nich.

Wyrok jest nieprawomocny.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Sygnatura akt: VII SA/Wa 1648/21