Przepis uchwały może także realizować funkcję tylko informacyjną - wyrok WSA w Poznaniu

Naruszenie prawa przez organ gminy może mieć charakter istotny lub nieistotny, zaś tylko akt sprzeczny z prawem, a więc naruszający prawo w sposób istotny, jest nieważny.

Aktualizacja: 23.08.2021 11:48 Publikacja: 23.08.2021 09:57

Przepis uchwały może także realizować funkcję tylko informacyjną - wyrok WSA w Poznaniu

Foto: Fotorzepa / Robert Gardziński

Przypomniał o tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, który rozpatrywał skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w sprawie uchwały Rady Miasta, która określiła strefy cen i stawki taryfowe za przewozy taksówkami na terenie miasta.

Wojewoda zakwestionował zapis, wskazujący, że naruszenie przepisów o cenach urzędowych za przewozy taksówkami stanowi podstawę do wymierzenia grzywny w trybie i na zasadach określonych prawem oraz cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Jego zdaniem w ten sposób rada miasta wykroczyła poza zakres delegacji ustawowej, co stanowi istotne naruszenie prawa.

Organ nadzoru przekonywał, że w uchwale podejmowanej w oparciu o art. 11b ustawy o transporcie drogowym nie można stanowić o przesłankach uzasadniających wymierzenie grzywny lub cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Ponadto kwestie te zostały unormowane ustawowo, co tym bardziej ma przemawiać za wyłączeniem kompetencji uchwałodawczej prawodawcy miejscowego.

Czytaj także:

Wykonanie uchwał rady gminy należy do kompetencji wójta

To był tylko komunikat

Samorząd zaskarżył to rozstrzygnięcie. Pełnomocnik napisał, że w kwestionowanym przez wojewodę zapisie w żaden sposób nie zostały uregulowane jakiekolwiek przesłanki wymierzenia grzywny ani cofnięcia licencji - nie wskazano przypadków w jakich może do tego dojść nie uregulowano wysokości, w jakiej wymierzana jest sankcja, na jaki okres oraz na jakich zasadach cofana jest licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Jak zaznaczono, sporne postanowienie miało mieć funkcję wyłącznie informacyjną, Rada miasta chciała przekazać komunikat co do możliwych sankcji za naruszenie stawek cenowych.

Pełnomocnik przekonywał, że zamieszczenie takiego postanowienia było szczególnie uzasadnione przy uwzględnieniu kręgu podmiotów - taksówkarzy, do których akt prawa miejscowego był kierowany, a dzięki przepisowi otrzymywali oni całościowy komunikat co do tego, że mogą zostać wobec nich zastosowane sankcje, jeśli nie zastosują się do stawek cen wskazanych w uchwale.

Zasadne zarzuty

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że podniesione w skardze zarzuty są zasadne. W zakwestionowanym przez wojewodę przepisie uchwały rady miasta jest mowa o tym, że "naruszenie przepisów o cenach urzędowych za przewozy taksówkami stanowi podstawę do wymierzenia grzywny w trybie i na zasadach określonych prawem oraz cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką."

- Zatem w analizowanym § 5 uchwały w żaden sposób nie zostały uregulowane jakiekolwiek przesłanki wymierzenia grzywny ani cofnięcia licencji - nie wskazano przypadków w jakich może do tego dojść, nie uregulowano wysokości, w jakiej wymierzana jest sankcja, na jaki okres oraz na jakich zasadach cofana jest licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – wyjaśniono.

Bez powtórek

Sąd zaznaczył, że w kwestionowanym zapisie nie powtórzono unormowań zawartych w innych aktach prawnych, która to praktyka jest niedopuszczalna. - Przepis uchwały realizuje funkcję wyłącznie informacyjną i nie ma wpływu na treść aktu organu gminy – stwierdzono.

WSA podkreślił, że w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego jak i w odpowiedzi na skargę wojewoda w ogóle nie wziął pod uwagę, że naruszenie prawa przez organ gminy może mieć charakter istotny lub nieistotny. Natomiast tylko akt sprzeczny z prawem, a więc naruszający prawo w sposób istotny, jest nieważny.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 10 czerwca 2021 roku – sygn. akt III SA/Po 778/21.

Przypomniał o tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, który rozpatrywał skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w sprawie uchwały Rady Miasta, która określiła strefy cen i stawki taryfowe za przewozy taksówkami na terenie miasta.

Wojewoda zakwestionował zapis, wskazujący, że naruszenie przepisów o cenach urzędowych za przewozy taksówkami stanowi podstawę do wymierzenia grzywny w trybie i na zasadach określonych prawem oraz cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Jego zdaniem w ten sposób rada miasta wykroczyła poza zakres delegacji ustawowej, co stanowi istotne naruszenie prawa.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Sąsiad zajrzy nam przez płot? Zmiany w prawie budowlanym i budowanie bliżej siebie
Sądy i trybunały
Izba Cywilna SN zbada pytania Ziobry o tryb korekty płci. Choć Bodnar je wycofał
W sądzie i w urzędzie
Sądy nie chcą nagrań z samochodowej kamerki. Jest propozycja
Spadki i darowizny
Wzięła darowiznę i poszła swoją drogą. SN rozstrzygnął spór babci z wnuczką
Prawo pracy
Praca zdalna w odwrocie. Nowe przepisy nie pomogły
Prawo karne
Nie tylko Collegium Humanum. Rektorzy trzech uczelni zatrzymani przez CBA