72 proc. urzędników jest zainteresowanych szkoleniami z zakresu wykorzystania danych satelitarnych w administracji publicznej – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Polską Agencję Kosmiczną. To instytucja powołana w 2014 r. by wspierać rozwój przemysłu kosmicznego, m.in. technologii satelitarnych.

Ankietowani przez PAK wskazali, że najbardziej interesują ich szkolenia z zakresu wykorzystania usług opartych na danych satelitarnych (64 proc.) oraz przetwarzania, analizowania i interpretacji zobrazowań optycznych (35-39 proc.) - podała na swojej stronie internetowej PAK. Ponadto 37 proc. wskazało, że interesuje ich identyfikowanie zmian zagospodarowania przestrzennego, 26 proc. - inwentaryzację działek rolnych, 18 proc. - analizę hydrologiczną, po 17 proc. - określanie ryzyka i skutków powodzi, analizę roślinności a także analizę meteorologiczną. A 15 proc. – opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Urzędnicy chcieliby, by dane satelitarne pomogły im w opracowywaniu różnego typu map np. zagospodarowania przestrzennego czy hydrologiczne.

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone przez PAK w okresie 12 czerwca-13 lipca 2018 r. i wzięło w nim udział prawie 600 urzędników. Wyniki ankiety posłużą pracownikom do przygotowania programu szkoleń. Wszystko wskazuje na to, że odbędą się one w drugiej połowie przyszłego roku.