Będzie dodatkowe 500 zł dla pracowników warszawskiej skarbówki

Stu funkcjonariuszy celno-skarbowych i około 5 tys. członków korpusu służby cywilnej otrzyma dodatek stołeczny.

Publikacja: 26.04.2023 02:48

Będzie dodatkowe 500 zł dla pracowników warszawskiej skarbówki

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

Celnicy i członkowie służby cywilnej zatrudnieni w jednostkach KAS w Warszawie i w aglomeracji warszawskiej otrzymają dodatek stołeczny. Wyniesie 500 zł miesięcznie. Dotyczy to powiatu legionowskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, wołomińskiego oraz Oddziału Celnego Port Lotniczy Warszawa-Modlin. Tak wynika z projektów nowelizacji rozporządzenia w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej oraz rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dodatek ma wynagrodzić szczególne obciążenie pracą i zapobiec odejściom. Praca w jednostkach stołecznych Krajowej Administracji Skarbowej należy bowiem do najbardziej wymagających. Na KAS w Warszawie przypada największa w Polsce liczba spółek prawa handlowego i innych organizacji zarejestrowanych w KRS, tj. około 165 tys. podmiotów. Dla porównania – na jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej w Poznaniu przypada niespełna 39 tys. podmiotów zarejestrowanych w KRS, a w Krakowie – 36 tys. Dla aglomeracji warszawskiej wartość ta wynosi w sumie aż 196 tys. podmiotów.

Czytaj więcej

W skarbówce krew przelana za podwyżki płac

Co więcej, 12 proc. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (tj. 375 tys. podatników) jako swój urząd skarbowy wskazało jeden z urzędów aglomeracji warszawskiej. Przekłada się to na obciążenie pracą. W efekcie na jeden etat w urzędach skarbowych w Warszawie przypada ponad 178 podmiotów gospodarczych – przy średniej dla urzędów skarbowych w miastach wojewódzkich (bez Warszawy) wynoszącej 121 podmiotów gospodarczych na etat i średniej dla całego kraju 107.

Także warszawscy celnicy są bardzo obciążeni pracą. W strukturze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie jest bowiem Oddział Celny Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina i Oddział Celny Port Lotniczy Warszawa-Modlin.

Zmiany obejmą około 100 funkcjonariuszy celno-skarbowych i około 5 tys. członków służby cywilnej.

Dodatek ma przysługiwać proporcjonalnie do wymiaru etatu. Otrzymają go osoby, które faktycznie pracują. Nie będzie więc wypłacony za czas nieobecności w pracy dłuższy niż 30 kolejnych dni z innych przyczyn niż urlop wypoczynkowy, dodatkowy urlop wypoczynkowy lub czas zwolnienia od pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Etap legislacyjny: uzgodnienia

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego