Krzysztof Woś zastąpi Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę, który stracił stanowisko w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze. Krzysztof Woś, kapitan żeglugi śródlądowej, od 35 lat pracuje w obszarze gospodarki wodnej. Jest absolwentem Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2004 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie. Członek Rady Naukowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Kolegium Redakcyjnego miesięcznika naukowo-technicznego „Gospodarka Wodna”. Instruktor motorowodny, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Transportu oraz Rady Kapitanów Żeglugi Śródlądowej. Od 2018 roku zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą.

Jednocześnie działając na podstawie art. 242 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, na wniosek Prezesa Wód Polskich, powołał z dniem 31 sierpnia 2022 r. Wojciecha Skowyrskiego na stanowisko Zastępcy Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

Zamieszanie z dymisjami

12 sierpnia br. w mediach społecznościowych Premier poinformował o tym, że podjął decyzje o zdymisjonowaniu szefa Wód Polskich oraz szefa Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka oraz tłumaczył, że reakcja odpowiednich służb mogła nastąpić szybciej i dlatego. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to działająca od 2018 roku instytucja państwowa zajmująca się całością gospodarki wodnej w kraju. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaś to rządowa agencja, zajmująca się kontrolą przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Od razu pojawiły się wątpliwości, co do tego, kto kogi i kiedy pozbawił stanowiska oraz seria wzajemnych oskarżeń w rządzie o odpowiedzialność za katastrofę ekologiczną w Odrze.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, Premier mógł zdymisjonować tylko tych, na których dymisje pozwalają przepisy, czyli Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ten powoływany jest w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek

ministra właściwego do spraw klimatu. W przypadku prezesa Wód Polskich zgodnie z art. 242 Prawo Wodne, powołuje i odwołuje go minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, czyli minister infrastruktury, który sprawuje nadzór nad gospodarką wodną państwa.

Czytaj więcej

Skażenie Odry. Premier dymisjonuje szefów Wód Polskich i GIOŚ

Katastrofa ekologiczna w Odrze

Sprawa z zatruciem Odry wypłynęła, po interwencji wędkarzy, którzy zaobserwowali wyrzucane na brzeg rzeki śnięte ryby oraz martw bobry. Polskie służby 10 sierpnia wydały komunikat, że trwa szukanie przyczyny masowego zatrucia w Odrze. Do dzisiaj nie wyjaśniono przyczyn skażenia rzeki. Z nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej" wynika, że nawet służby i inspektoraty ochrony środowiska były zdziwione teorią o złotych algach, który lansował resort klimatu i środowiska.