Akcja organizowana przez Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w KAS przy wsparciu Związku Zawodowego CELKAS, będzie miała charakter ogólnopolski i obejmie wszystkie placówki Krajowej Administracji Skarbowej.

W ramach akcji,  2 czerwca, pracownicy skarbówki na masową skalę będą oddawać krew lub osocze. Zgodnie z prawem pracownik, który oddaje krew lub jej składniki, ma prawo do zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, a także w dniu następnym.

Związkowa Alternatywa w KAS

Przypomnijmy, że od kilku miesięcy związkowcy z KAS domagają się podwyżki płac dla wszystkich pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Przypominają, że od 2009 roku (z krótką przerwą) aż do dziś płace w całej sferze budżetowej były zamrożone. Także płace w KAS.

W lutym 2022 r. związkowcy przesłali do premiera Mateusza Morawieckiego pismo, w którym informują, że skarbówka zmierza do zapaści i brak stanowczych działań rządu doprowadzi do katastrofy i wywoła masowe protesty pracowników. Liderka Związkowej Alternatywy w KAS Agata Jagodzińska wskazywała, że w piśmie, że oprócz fatalnych zarobków, frustrację urzędników KAS wywołały dodatkowe obowiązki związane z Polskim Ładem. To jej zdaniem przelało czarę goryczy.

„Rząd obciążył nas obowiązkami, których nie jesteśmy w stanie profesjonalnie realizować ze względu na niejednoznaczność i ciągłą zmienność przepisów" - stwierdziła Jagodzińska. 

Czytaj więcej

Urzędnik pracuje na zmywaku, bo musi