Tytuł został przyznany za dokonania zastępczyni RPO jakim niewątpliwie jest działanie i praca na rzecz rozwoju integracji europejskiej i obrony europejskich wartości. Kobieta pracowała w przeszłości w Centrum Europejskim Uniwerystetu Warszawskiego, a w latach 2002 - 2010 pełniła funkcję dyrektora Biura Informacji Rady Europy w Warszawie, następnie została dyrektorką całego Biura Rady Europy w stolicy. 

Czytaj więcej

Hanna Machińska: Po początkowym chaosie instytucje państwa działają lepiej

Zebrani podczas uroczystości nadania tytułu członkowie akademickiej społeczności wyrażali swój podziw wobec poczynań zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich - "Obecna sytuacja na świecie wskazuje, iż wartości leżące u podstaw Rady Europy, Unii Europejskiej oraz Szwajcarii są coraz bardziej zagrożone, mówiła przed. Hanna Machińska dowodzi, że te wartości będą trwały dopóki, dopóty są ludzie gotowi ich bronić na rzecz tych, którzy dzięki tym wartościom mogą żyć w wolności i bezpieczeństwie.", mówiła przedstawicielka Instytutu Prawa Międzynarodowego Publicznego i Porównawczego Prawa Konstytucyjnego,  Regina Kiener.

Sama zainteresowała, że jej "europejskie życie zawodowe" zaczęło się właśnie w Szwajcarii, gdzie odbyła staż w Szwajcarskim Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie. W swoim wystąpieniu nawiązała także do rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz zjednoczeniu i wspólnocie jaka powinna w Europie trwać powołując się przy tym na słynne slowa Winstona Churchilla, w których wezwał Europejczyków do pojednania i budowy "zjednoczonych stanów Europy" w 1946 roku na tej samej uczelni. 

Dr Machińska nie zapomniała o walczącej Ukrainie, jej zdaniem wsparcie jakie otrzymała Polska w postaci kształcenia elit na zachodnich uniwersytetach, powinna teraz także otrzymać Ukraina, by nie zapomniało o studentach oraz pracownikach naukowych pochodzących z Ukrainy, a także by wspierać wolę walki o niepodległość i tożsamość europejską Ukraińców.