W czasie środowego posiedzenia sejmowej Komisji Finansów posłowie zajęli się rządowym projektem zmian w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej.

Przewiduje on likwidację instytucji funkcjonującej już prawie od ćwierć wieku, najpierw jako Rzecznik Ubezpieczonych, a od 2015 r. jako Rzecznik Finansowy. Urząd ten reprezentuje interesy klientów wszystkich instytucji działających na rynku finansowym. Po zmianach rzecznik miałby zostać wchłonięty przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Czytaj także:

Rząd: Rzecznik Finansowy do likwidacji. Zastąpi go UOKiK

Posłowie opozycji apelowali o nielikwidowanie dobrze działającego urzędu.

– Ten projekt nie był z nikim konsultowany. Mając na uwadze interes konsumentów, apelujemy, aby nie likwidować wyspecjalizowanego urzędu – powiedziała Krystyna Skowrońska, posłanka KO.

– Jeśli ktoś po przyjęciu ostatecznej wersji tej ustawy publicznie wykaże, że oto osoba, która ma problem, będzie gorzej potraktowana, będzie musiała dłużej czekać, to ja się poddam i ze wstydem się pokajam – zadeklarował Tadeusz Cymański, poseł PiS.

W odpowiedzi na wątpliwości posłów obecny na posiedzeniu komisji Piotr Patkowski, wiceminister finansów, zadeklarował chęć współpracy przy poprawkach do projektu.

– Chcę zadeklarować, że w opinii rządu ten projekt jednoznacznie poprawi pozycję klienta na rynku finansowym w sporze z największymi, globalnymi korporacjami – powiedział Patkowski. – Zastanawiam się, jaka będzie tu cezura czasowa, mam nadzieję, że miesiąc–półtora.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

Podkomisja sejmowa, do której został skierowany projekt, ma wypracować poprawki we współpracy z prezesem UOKiK.

A posłowie będą musieli się jeszcze napracować nad tymi zmianami. W czasie debaty posłowie Lewicy zwrócili bowiem uwagę, że projekt, który przewiduje poprawę dla konsumentów, w ogóle nie chroni pracowników likwidowanego urzędu. Nie przewiduje bowiem dla nich żadnych gwarancji, odpraw czy programów osłonowych.

Etap legislacyjny: skierowany do podkomisji