Polski Ład to zmiany w prawie podatkowym zakrojone na ogromną skalę. Uchwalona 29 października ustawa zawiera niemal 280 stron tekstu i nowelizuje aż 26 ustaw. Tak wielka skala zmian oznacza, że muszą się do nich przystosować nie tylko podatnicy, ale też urzędnicy skarbowi. Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że prowadzi szkolenia dla urzędników, a od września wzięło w nich udział prawie 6200 pracowników administracji podatkowej. I choć we wrześniu nie był znany jeszcze ostateczny kształt tzw. Polskiego Ładu, to ruszyła akcja szkoleń, głównie przez internet.

„W trakcie webinariów są omawiane poszczególne rozwiązania wynikające z Polskiego Ładu, w tym nowe ulgi i zwolnienia, skala podatkowa czy zmiany w zakresie obowiązków płatników" – zapewnia MF. Jako przykładowe tematy szkoleń wymienia też nowe reguły tzw. estońskiego CIT, abolicję w zakresie zatrudniania na czarno i zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej.

Czytaj więcej

Estoński CIT: spółka może wyzerować tegoroczny podatek

„Rzeczpospolita" zapytała też samych skarbowców o ich wrażenia z tej akcji. I choć nie chcą się oni wypowiadać pod nazwiskiem, to relacjonują zgodnie: szkolenia są dość powierzchowne. Rzadko wykraczają poza obrazkowe prezentacje wysyłane do pracowników i ogólnie omawiane przez osoby prowadzące szkolenia.

– W praktyce wspomniane webinaria polegały na przedstawieniu kilku prezentacji w programie PowerPoint, hasłowo jedynie sygnalizujących liczne nowe rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie. Formuła nie pozwalała na zagłębienie się w konkretny temat, nie było mowy o jakimkolwiek studium przypadku, analizie możliwych problemów czy wyjaśnieniu niejasności – relacjonuje pan Gabriel, kontroler skarbowy.

Wiele głosów na ten temat znalazło się na jednym z internetowych forów dyskusyjnych związków zawodowych działających w Krajowej Administracji Skarbowej. Pan Paweł przyznaje, że „właśnie zakończył się maraton szkoleń" dla osób oddelegowanych do udzielania informacji przez telefon dla podatników PIT, ale do innych pracowników rozesłano tylko ogólne materiały, a problem został jedynie zasygnalizowany. Z kolei pani Ewa przyznaje, że ostatnio było kilka szkoleń na platformie MS Teams, ale tylko jedno dotyczyło Polskiego Ładu. „Co do zasady cała komórka ma uczestniczyć w szkoleniach, ale nie wszyscy pracownicy mają Teamsy, bo muszą być licencje, których brak. Najczęściej szkolenie jest wyświetlane na jednym komputerze i kto jest zainteresowany albo akurat ma czas, to uczestniczy" – relacjonuje pani Ewa.

Imiona pracowników KAS zostały zmienione.