Tag:

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)

Powiązane

Organizacje

Fundatorzy mogą zostać posądzeni o zamiar obejścia podatków

Opinia zabezpieczająca Szefa KAS powinna skłonić potencjalnych fundatorów do wnikliwego badania, czy czynności związane z założeniem fundacji rodzinnej nie zostaną uznane za unikanie opodatkowania.

Skarbówka wprowadza zmianę, która ucieszy przedsiębiorców. Chodzi o kontrole

KAS ograniczy długość kontroli u podatników, nawet nie czekając, aż będą skrócone ustawowo.

Służba zdalna w formacjach zmilitaryzowanych? Tak, to możliwe

Pełnienie służby w formie zdalnej ma miejsce tylko na podstawie polecenia przełożonego lub upoważnionej przez niego osoby. Wobec funkcjonariuszy nie ma możliwości wprowadzenia jej na stałe ani na wniosek samego zatrudnionego.

Wyłączanie spod sankcji. KAS odmraża środki rosyjskich firm w Polsce

1,3 mld zł uwolnionych spod sankcji – Krajowa Administracja Skarbowa odmraża środki rosyjskich firm w Polsce.

Safe harbour może być schematem podatkowym

Zastosowanie przewidzianego w przepisach o cenach transferowych rozwiązania w zakresie finansowego safe harbour, może wyłączyć konieczność sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, w tym analiz benchmarkingowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi. Jednak tego typu uproszczenie może się też wpisywać w definicję schematu podatkowego, podlegającego raportowaniu do Szefa KAS.

Jedna infolinia KAS – dobrodziejstwo czy przekleństwo?

Od kilku miesięcy trwają prace nad wdrożeniem nowej usługi Krajowej Administracji Skarbowej. Zebrane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce opinie użytkowników – głównie właścicieli biur rachunkowych – wskazują, że projekt dot. zmian w infolinii KAS nie spełnia ich oczekiwań, co więcej wręcz utrudnia pracę.

Przewoźnicy nie zwrócili ponad milion urządzeń pokładowych viaToll

Płatnicy myta nie zwrócili ponad milion urządzeń pokładowych viaToll, zatem nie otrzymali zwrotu kaucji.

Nadmierny formalizm staje się sankcją dla podatnika

Dokumentami uprawniającym do zastosowania zerowej stawki VAT przy eksporcie nie są jedynie te o charakterze „urzędowym” wygenerowane w systemie AES lub potwierdzone przez właściwy urząd celny.

Podatnik chciał zaoszczędzić, więc fiskus sięgnął po klauzulę

Decyzja szefa KAS, wydawana na podstawie art. 119g § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej określająca podatnikowi PIT zobowiązanie na ogólnych zasadach, jest deklaratoryjna.

Postępowania klauzulowe będą wywoływać kolejne wątpliwości

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że reklasyfikacja dokonana w oparciu o przepisy klauzuli GAAR, ma charakter autonomiczny.