Rz: Jak według pana ministra powinien wyglądać optymalny model działania aparatu skarbowego?

Marian Banaś: Sprawnie działająca administracja skarbowa powinna przede wszystkim służyć obywatelom. Dlatego też, aby w spójny i jednolity sposób takie założenie realizować, powołaliśmy do życia Krajową Administrację Skarbową. Dzięki KAS w pełni możemy wykorzystać dostępne kadry, co zapewnia zorganizowanie takiej struktury, która pozwala skutecznie likwidować szarą strefę. Chodzi również o cały szereg rozwiązań, które uproszczą procedury rozliczania się podatników w urzędach skarbowych, a także procedury prawne ograniczające nadużycia i oszustwa podatkowe. Chcemy być postrzegani jako strażnicy prawa czuwający nad bezpieczeństwem wszystkich uczciwych podatników.

Jak KAS przybliży nas do tego modelu?

Krajowa Administracja Skarbowa powstała 1 marca 2017 r. w miejsce odrębnie funkcjonujących: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Odrębność tych trzech organizacji nie pozwalała na skuteczne zwalczanie szarej strefy. W KAS nastąpiła konsolidacja, która dla podatników oznacza mniej kontroli. Nowa służba skarbowa skoncentruje swoje działania na skutecznych kontrolach, przeprowadzanych tam, gdzie występują nieprawidłowości. Skorzysta na tym nie tylko budżet państwa, ale również uczciwy polski obywatel.

Dodajmy, że KAS nie skupia się tylko na kontroli i zwalczaniu przestępczości gospodarczej. Naszym celem jest również wspieranie podatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. Pozytywne efekty działania Krajowej Administracji Skarbowej są już widoczne np. w kontekście wzrostu wykrywalności przestępstw podatkowych czy zwiększenia wpływów budżetowych. W pierwszym kwartale tego roku odnotowaliśmy znaczny wzrost dochodów z VAT.

Pierwszego podsumowania funkcjonowania KAS będzie można dokonać po roku działania i jestem przekonany, że będzie to pozytywna ocena. Nasze plany nie ograniczą się jednak do 12 miesięcy. Duże znaczenie będzie miało określenie czteroletnich kierunków działania i rozwoju KAS, nad którymi aktualnie pracujemy. Jesteśmy otwarci na innowacje uszczelniające system podatkowy – wdrożyliśmy Jednolity Plik Kontrolny, system monitorowania drogowego przewozu towarów oraz „pakiet paliwowy", czyli nowelizację przepisów eliminujących szereg luk w przepisach VAT, akcyzowych i koncesyjnych regulujących obrót paliwami płynnymi.

W naszym rankingu premiujemy m.in. unowocześnianie kontaktów z administracją skarbową. Jakie będą kierunki modernizacji urzędów skarbowych w najbliższej przyszłości?

Od blisko roku realizujemy projekt „Rozwój katalogu usług cyfrowych dla klientów Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego". Dzięki centralizacji obsługi tych podatków podatnicy szybciej otrzymają zaświadczenie o niezaleganiu. Dokument ten jest niezbędny do uczestnictwa w przetargu publicznym czy w czynnościach związanych z ubieganiem się o kredyt w banku. Unowocześnienie urzędów skarbowych odczują również sami pracownicy. Kontakt drogą elektroniczną z podatnikami oraz potwierdzanie ich danych pozwoli zaoszczędzić czas. Zyskają też nasi klienci, ponieważ nie będą musieli załatwiać wszystkich spraw osobiście w urzędzie. Wcześniej uzyskają potrzebne zaświadczenie, a to, na jakim etapie jest rozpatrywana ich sprawa, będą mogli sprawdzić w formie elektronicznej.

W jaki sposób MF premiuje urzędników skarbowych za wydajną pracę i przyjazne podejście do uczciwych podatników?

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

W Krajowej Administracji Skarbowej pracują fachowcy w swojej dziedzinie. To swoista mieszanka członków korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Sposób wyróżniania za szczególne osiągnięcia członków korpusu służby cywilnej normuje ustawa o służbie cywilnej, natomiast funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Wyróżniający się pracownicy i funkcjonariusze KAS mogą też liczyć na nagrody finansowe przyznawane przez przełożonych. Za efektywną pracę przewidujemy też awanse, oczywiście po spełnieniu formalnych wymogów. Ponadto co roku minister rozwoju i finansów nagradza wyróżniających się pracowników administracji skarbowej, wnioskując do prezydenta RP o nadanie im odznaczeń państwowych. Sam też nadaje odznaki honorowe za zasługi dla skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej.