Instytucje wpisane do tej pory do ewidencji PPK to (w kolejności alfabetycznej):

• Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

• AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. • ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

• Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

• PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

• Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

• Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

• Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.

Dodatkowo wnioski do PFR o wpisanie do ewidencji złożyło kolejnych pięć instytucji. Oznacza to, że na tę chwilę 13 instytucji finansowych jest zainteresowanych oferowaniem PPK.

Lista podmiotów zarządzających, które zostały wpisane do ewidencji PPK będzie umieszczona na Portalu MojePPK.pl - jedynym oficjalnym źródle informacji o PPK, prowadzonym na mocy ustawy przez operatora - PFR Portal PPK sp. z o.o., spółkę zależną PFR. Warunkiem pojawienia się danej instytucji na portalu jest przygotowanie i przekazanie przez nią dokumentów, m.in. statutów, kluczowych informacji dla inwestorów oraz materiałów informacyjnych dla interesariuszy. Po otrzymaniu przez PFR Portal PPK kompletu wymaganych dokumentów, oferty podmiotów zarządzających zostaną zaprezentowane na Portalu. Ma to nastąpić w najbliższych dniach.

- Cieszymy się, że szereg instytucji finansowych potwierdziło swoje zainteresowanie uczestnictwem w systemie PPK. Są wśród nich zarówno czołowe międzynarodowe podmioty, jak i największe polskie instytucje. Zakładamy, że przed 1 lipca na portalu PPK będą dostępne oferty 15-20 podmiotów. Tak duże zainteresowanie instytucji finansowych powinno skutkować niższymi kosztami zarządzania oraz wyższa jakością obsługi z korzyścią dla uczestników PPK – mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.