W piątek po uzyskaniu zgód Komisji Nadzoru Finansowego i wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło prawne połączenie spółek ubezpieczeniowych AXA i Uniqa. Działają teraz pod jedną nazwą Uniqa. Na Uniqa nazwę zmieniły także towarzystwo funduszy inwestycyjnych i powszechne towarzystwo emerytalne, działające dotąd pod szyldem AXA.

– Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych zgód organów regulacyjnych od piątku działamy jako jeden organizm prawny, a od poniedziałku, po intensywnych pracach w weekend, udało nam się przeprowadzić fuzję operacyjną i działamy operacyjnie jako jedna połączona spółka – mówił Marcin Nedwidek. – Staliśmy się dużym, uniwersalnym ubezpieczycielem, działamy we wszystkich możliwych kanałach – od agencyjnych, przez brokerów, po bancassurance, kanały zdalne. Podstawą naszej strategii jest strategia wzrostu z naciskiem na rentowność – takie mamy cele – wyliczał.

Dodał, że w skład grupy Uniqa w Polsce wchodzi pięć spółek: Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń, Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, Uniqa Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Uniqa Powszechne Towarzystwo Emerytalne oraz Uniqa Polska.

Według danych na koniec 2020 r. Uniqa razem z AXA tworzyły piątą grupą ubezpieczeniową w Polsce pod względem przypisu składki – blisko 4 mld zł. Firmy wypłaciły w tym czasie poszkodowanym 2,6 mld zł w ramach odszkodowań i innych świadczeń. Razem obsługują 5 mln klientów indywidualnych i ubezpieczają 80 tys. firm w Polsce.

Uniqa TFI i Uniqa PTE zarządzały na koniec 2020 r. aktywami o łącznej wartości 16,3 mld zł. Uniqa przejęła fundusze PPK należące dotąd do AXA. Po trzech etapach wdrażania tego programu jest szóstym graczem na tym rynku. Wartość aktywów zgromadzonych w przejętych od AXA OFE przekracza 10 mld zł.

– Dla naszych klientów nic się nie zmienia – zapewnia Uniqa.