Grupa PZU: Dobra sprzedaż, banki psują wynik

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy PZU w trzecim kwartale 2022 r. sięgnął 660 mln zł. To mniej niż przed rokiem, ale znacząco więcej od oczekiwań analityków. Kwota zebrana ze sprzedaży polis wzrosła o 8 proc.

Publikacja: 24.11.2022 08:52

Grupa PZU: Dobra sprzedaż, banki psują wynik

Foto: Adobestock

Po trzech kwartałach 2022 r. wartość składek ubezpieczeniowych zebranych przez Grupę PZU przekroczyła 19 mld zł. W samym III kw. dynamika przypisu była największa od roku, dzięki rosnącej szybko sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych.

- W III kwartale 2022 r. zwiększyliśmy przypis składki brutto w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce do 3,5 mld zł, czyli o 12,1 proc. rok do roku. Wartość sprzedaży w tym obszarze sięgnęła po trzech kwartałach narastająco 10,9 mld zł, co oznacza wzrost o 8,6 proc. rok do roku. Osiągnęliśmy wzrosty sprzedaży w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych, zwłaszcza korporacyjnych, a w przypadku komunikacyjnych w segmencie autocasco – powiedziała cytowana w komunikacie Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU. - Jednocześnie w III kwartale istotnie poprawiliśmy rentowność w ubezpieczeniach majątkowych, pomimo wyższej częstości szkód i rosnącej ich wartości. Dzięki wynikom wypracowanym w obszarze majątkowym, całkowity przypis składki Grupy PZU po trzech kwartałach przekroczył 19 mld zł, rosnąc o 4,3 proc. roku. Co ważne, ten wzrost sprzedaży został zrealizowany w warunkach spadku popytu na polisy inwestycyjne, będącego skutkiem regulacji produktowych obowiązujących od początku 2022 r. i silnej presji inflacyjnej, ograniczającej dochody rozporządzalne klientów – dodała.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej po trzech kwartałach wyniósł 2,1 mld zł i było o 9,8 proc. niższy niż w tym samym okresie zeszłego roku. W samym III kwartale zysk ten sięgnął 660 mln zł, był więc o 10,7 proc. niższy niż przed rokiem. Analitycy siedmiu biur maklerskich odpytywani przez PAP spodziewali się jednak średnio zysku na poziomie 583 mln zł.

- Wynik na działalności ubezpieczeniowej i pozostałej w III kwartale był wyższy o 39,4 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2022 r., ale na całkowitym wyniku Grupy PZU zaważyły obciążenia będące następstwem regulacji dotyczących działalności bankowej. Ich negatywny wpływ wyniósł w III kwartale 547 mln zł, a narastająco 750 mln zł. W przypadku banków Pekao i Alior, należących do Grupy PZU, dodatkowe koszty wsparcia dla posiadaczy kredytów hipotecznych złotowych (tzw. wakacje kredytowe) to, odpowiednio, 2,43 mld zł i 502 mln zł – powiedział cytowany w komunikacie Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO Grupy PZU. - Po oczyszczeniu z negatywnego wpływu regulacji dotyczących sektora bankowego, zysk Grupy PZU w ujęciu narastającym po trzecim kwartale tego roku wyniósłby blisko 2,9 mld zł - dodał.

Wskazał też, że wskaźnik rentowności kapitałów własnych Grupy wyniósł po trzech kwartałach 17,5 proc. a w samym III kwartale 17,3 proc., co jest wynikiem wyższym niż cel strategiczny.

W trzecim kwartale tego roku całkowity przypis składki Grupy PZU wyniósł 6,4 mld zł (wzrost o 8,2 proc. r/r), a wypłacone odszkodowania i świadczenia netto blisko 3,93 mld zł (wzrost o 0,9 proc.).

W ubezpieczeniach komunikacyjnych przypis składki wzrósł w trzecim kwartale o 8,6 proc., najwięcej od pięciu lat, pomimo utrzymującego się trendu spadkowego średnich cen obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wzrost ten był możliwy głównie dzięki szybko rosnącej (o 18,7 proc. r/r) - sprzedaży ubezpieczeń AC, zarówno za sprawą wysokiego współczynnika wznowień, rosnącej liczby nowych umów, jak i wyższej wartości ubezpieczanych pojazdów.

W ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych wzrost przypisu w trzecim kwartale wyniósł 18,1 proc., w tym w segmencie korporacyjnym aż 56,3 proc. Rosła sprzedaż m.in. ubezpieczeń mieszkaniowych, dla małych i średnich firm, dotowanych ubezpieczeń rolnych, ubezpieczeń utraty zysku (w tym w następstwie uszkodzeń maszyn), ubezpieczeń casco statków oraz casco pojazdów szynowych w segmencie korporacyjnym.

W ubezpieczeniach na życie stabilnie rosła składka w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych – w trzecim kwartale 2022 r. zwiększyła się o 2 proc., mimo pandemii. – Sytuacja związana z częstością zgonów i szkodowością ustabilizowała się. W trzecim kwartale szkodowość produktów ochronnych była tylko na nieznacznie wyższym poziomie w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku, co jest zgodne z normalną sezonowością. Po trzech kwartałach tego roku wynik na najważniejszych dla nas ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych wyniósł 857 mln zł, rosnąc o 16 proc. r/r – powiedziała cytowana w komunikacie Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie.

Grupa PZU pochwaliła się też mocnym wzrostem przychodów w filarze zdrowia. Po trzech kwartałach sięgnął 937 mln zł i był o 17 proc. wyższy niż rok wcześniej. Zwiększyły się zarówno przychody generowane przez wciąż powiększaną sieć placówek (o 17,5 proc. r/r), jak i sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów (o 16,6 proc. r/r). Liczba umów zdrowotnych w całej Grupie PZU wzrosła do 3,17 mln, czyli o 8,9 proc. r/r, głównie dzięki sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych i dodatków do produktów ochronnych.

Grupa podała też, że jej dochody z działalności inwestycyjnej (bez uwzględnienia kosztów odsetkowych) w trzecim kwartale tego roku sięgnęły 739 mln zł.

- Sytuacja makroekonomiczna na świecie, będąca wynikiem wojny w Ukrainie, tworzy bardzo wymagające środowisko dla biznesu, także naszego. W tych okolicznościach wyniki wypracowane przez Grupę PZU należy uznać za solidne i oparte na mocnych, zdrowych fundamentach. Świadczą o tym, że obrana przez nas ścieżka bezpiecznego, stabilnego wzrostu, wspartego mocną pozycją kapitałową, oraz konsekwentnej dywersyfikacji przy utrzymaniu rozwoju i wysokiej rentowność działalności podstawowej, jest właściwa – podsumowała Beata Kozłowska-Chyła.

PZU
Ubezpieczenia
OFE dały zarobić lepiej niż lokaty bankowe i subkonta ZUS
Ubezpieczenia
Po wyborze nowego zarządu kapitalizacja PZU w górę o blisko miliard złotych
Ubezpieczenia
Rekord sprzedaży polis majątkowych i życiowych Warty
Ubezpieczenia
Artur Olech prezesem PZU. Potrzebna jest zgoda KNF
Ubezpieczenia
Klimat i inflacja stoją za wyższymi cenami polisy