Chodzi o dyrektywę Insurance Distribution Directive (IDD), która reguluje kwestie dystrybucji produktów ubezpieczeniowych. Jej ostateczny kształt został zaakceptowany w styczniu. Teraz aby zaimplementować te wytyczne do krajowego prawa Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, która zastąpi dotychczasowe przepisy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

W ramach konsultacji dokumentu Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych oraz Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych przesłały do Ministra Rozwoju i Finansów wstępne uwagi do projektu wraz z materiałami zawierającymi koncepcje implementacji unijnej dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD).

Według pośredników ubezpieczeniowych zaletą ministerialnego projektu jest to, że jest on oparty na koncepcji minimalnej harmonizacji i jako taki będzie stanowił dobrą podstawę do zrównoważonego rozwoju rynku ze szczególnym uwzględnieniem wyrównania praw ubezpieczających i ubezpieczonych bez względu na formę dystrybucji ubezpieczeń. Równocześnie organizacje oceniły, że ich doświadczenia ze współpracy z wyżej wymienionymi skłoniły je do przedstawienia kompleksowego opracowania przepisów implementujących IDD, które należy traktować jako głos środowiska w konsultacjach publicznych aktu.

Przygotowany przez organizacje materiał implementacyjny koncentruje się na kilku kwestiach uregulowanych w projekcie aktu i mających kluczowe znaczenie dla „sprawnego funkcjonowania pośredników ubezpieczeniowych, a tym samym ochrony interesów poszukujących ochrony ubezpieczeniowej.

Pośrednicy przygotowali listę kwestii, na które chciałyby szczególnie zwrócić uwagę. Jest to:

-  wprowadzenie nowej definicji lub uregulowanie zakresu czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym czynności agencyjnych i brokerskich,

-  zweryfikowanie treści obowiązku dotyczącego rekomendacji brokerskiej, w szczególności dostosowania jej do istoty doradztwa uregulowanego w dyrektywie oraz rezygnacji z powtarzania dotychczasowej treści, niedostosowanej do praktyki i potrzeb ubezpieczających,

-  uregulowanie brokera jako zawodu regulowanego, celem wzmocnienia standardów wykonywania czynności i działalności brokerskiej,

-  wprowadzenie wyraźnych zasad stanowiących emanację tradycji samorządowych, celem realizowania obowiązków dotyczących ustawicznego kształcenia, rozstrzygania sporów pomiędzy klientami a brokerami, rozpatrywania reklamacji itp.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Ponadto skupieni w organizacjach pośrednicy proponują by resort rozważył celowość posługiwania się sformułowaniem „czynności agencyjnych" w odniesieniu do pracowników ubezpieczycieli.