Od 17 czerwca wysokość składki OC może zależeć od liczby wykroczeń i mandatów konkretnego kierowcy. Im ich więcej, tym składka może być wyższa. O tym, o ile, zdecydują same firmy ubezpieczeniowe. Firmy dostaną dostęp do ewidencji poczynań kierowców.

Czy zdecydowały, już o ile podwyższą składki? Sprawdziliśmy. Wiele z nich na razie czeka na bieg wydarzeń.

– Prowadzimy analizy rozwiązań wynikających z zapisów ustawy–Prawo o ruchu drogowym, które mogą pozwolić lepiej dopasować ryzyko ubezpieczeniowe do osób karanych punktami – usłyszeliśmy w PZU.

Zdaniem zakładu lepsze dopasowanie ryzyka ubezpieczeniowego do stylu jazdy kierowców może w przyszłości korzystnie wpłynąć na składki osób, które jeżdżą bezpiecznie i nie zbierają punktów karnych.

Czytaj więcej

Kierowców czeka ważna zmiana w OC od 17 czerwca

Jak tę zmianę ocenia PIU? Łukasz Kulisiewicz, ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń mówi „Rzeczpospolitej”, że powiązanie stawek OC z punktami karnymi to postulat Polskiej Izby Ubezpieczeń, opisany już w 2017 r. w raporcie „Strategia poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce”.

– Głównym celem tego rozwiązania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – wyjaśnia.

Dostęp do informacji o punktach karnych ubezpieczyciele otrzymają 17 czerwca. Nie oznacza to jednak, że automatycznie każda umowa ubezpieczenia zawierana od tej daty będzie uwzględniała ten czynnik ryzyka. Dostęp do danych możliwy będzie za pośrednictwem narzędzi Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zakłady ubezpieczeń potrzebują czasu na uzyskanie odpowiednich certyfikatów dostępu, przygotowanie taryf itp. Na razie trudno więc określić konkretną datę, od której dany zakład wprowadzi mechanizmy taryfowe uwzględniające punkty karne i mandaty.

W jakim stopniu punkty karne przełożą się na składkę za polisę OC. To kwestia indywidualnej polityki cenowej każdego zakładu ubezpieczeń. Nie jest dziś możliwe przewidzenie, jak na składkę konkretnego kierowcy wpłynie konkretna liczba punktów karnych. Na pewno dostęp do mandatów i punktów karnych pozwoli lepiej zróżnicować ceny ubezpieczenia i dostosować je do ryzyka spowodowania wypadku przez kierowcę.

– Warto pamiętać, że liczba punktów karnych to tylko jeden z czynników mających wpływ na składkę – przypomina Kulisiewicz.

Podstawa prawna: niektóre przepisy ustawy z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (DzU z 16 grudnia 2021 r., poz. 2328)