Kierownictwo linii doszło 2 tygodnie temu z irlandzkim związkiem do porozumienia w kwestiach transferu i awansów pilotów, a ci uznali je w głosowaniu. Po komunikacie w tej sprawie związku Forsa/IALPA Ryanair przyjął wynik głosowania z zadowoleniem i zapowiedział, że zwróci się do rady administracyjnej o rezygnację z projektu zmniejszenia o 6 samolotów floty w Dublinie.

W lipcu kierownictwo ogłosiło, że flota ta zmaleje z 30 do 24 maszyn, a 100 pilotów i 200 pracowników pokładowych może stracić pracę, nawet jeśli otrzymają propozycję przejścia do szybko rozwijającej się polskiej filii Ryanair Sun. Rada administracyjna zbierze się w najbliższych dniach.