Materiał powstał we współpracy z Grupą PKP

Cel jest prosty. Ma być szybciej i wygodniej. Zarówno dla pasażerów pociągów pasażerskich, jak i dla przewoźników towarów, którzy do transportu produktów wybiorą kolej.

Pierwsze efekty już widać. Jakie będą następne? Odpowiedzi szukali uczestnicy debaty „Inwestycje dla zwiększenia komfortu pasażerów i wzrostu przewozów towarów", która odbyła się podczas II Kongresu Rozwoju Kolei – Przyszłość i Perspektywy.

Jako pierwszy głos zabrał Tomasz Buczyński, dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury. Nie krył zadowolenia z wyników oraz z optymizmem patrzył w przyszłość. – Zmodernizowanie infrastruktury torowej oraz wprowadzenie nowego taboru, co widzimy na przykładach zrealizowanych inwestycji, doprowadziło do wzrostu liczby pasażerów. Liczba ta cały czas się zwiększa – mówił.

– Naszym celem jest poprawa funkcjonowania transportu kolejowego. Zarówno w przypadku przewozów pasażerskich, jak i towarowych – podkreślał Tomasz Buczyński.

– W centrum zainteresowania polskich kolei jest klient. Zarówno w przewozach pasażerskich, jak i towarowych – powiedział Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

Wskazywał na pozytywne zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach. – Naszym klientem opiekujemy się, zanim jeszcze wyruszy w podróż. Najpierw trafia on na komfortowy, zmodernizowany dworzec, których do 2023 r. będzie łącznie 200. Trzeba także wspomnieć, że z tej liczby 105 znajduje się pod opieką konserwatora zabytków. Mówimy o pięknych architektonicznie budowlach, które stanowią polskie dziedzictwo kulturowe – mówił prezes Mamiński.

Podkreślał, że w tym miejscu łączy się tradycja z nowoczesnością. Wymienił autorski projekt PKP S.A. – To Innowacyjne Dworce Systemowe. Realizowany jest obecnie na 40 obiektach i zmierza do wyposażenia ich w najnowocześniejsze rozwiązania związane z ekologią. Mowa m.in. o panelach fotowoltaicznych, oświetleniu LED-owym czy systemach odzyskiwania wody deszczowej – wymieniał Krzysztof Mamiński.

Autopromocja
Podwajamy subskrypcje

Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji

KUP TERAZ

Z komfortowych i dostępnych dla wszystkich stacji i przystanków jeździmy już po nowych torach. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., która jest zarządcą infrastruktury kolejowej, realizuje największy w historii program inwestycyjny – Krajowy Program Kolejowy o wartości prawie 76 mld zł.

– Do chwili obecnej zmodernizowaliśmy 3,7 tys. km torów z planowanych 9 tys. km. To oznacza, że już mamy ok. 40 proc. zmodernizowanych torów i to wszystko przez trzy lata. W 2017 r. nakłady wyniosły 4 mld. zł. W 2018 r. skoczyły do 8 mld. Danych za 2019 r. jeszcze nie ma, ale szacujemy wynik na poziomie 10 mld zł. Bieżący rok będzie przełomowy. Plany inwestycyjne wynoszą 15 mld zł – mówił Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A, podkreślając, że wydatki przynoszą wymierne efekty dla pasażera.

– Dzięki wykonanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pracom udało się np. przywrócić połączenia Kolejowe na 11 stacjach, które albo ich nie miały, albo były one sporadyczne. Przykładem jest Lubin. Kilkutysięczne miasto, które jeszcze niedawno zaliczaliśmy do miejsc kolejowo wykluczonych. Przykładem jest także Mielec, gdzie obecnie kończymy już prace – podkreślał Ireneusz Merchel.

Skok jakości widać także w nowoczesnym taborze. Na pierwszy plan wysuwa się PKP Intercity. Do 2023 r. przeznaczy na ten cel około 7 mld zł. Jest to znacznie więcej niż pierwotnie planowano. Za zmianą stoi m.in. ogromny wzrost liczby pasażerów.

– Od 2015 do 2019 roku zanotowaliśmy skok z ponad 31 mln do blisko 49 mln pasażerów. Pierwotnie założenia inwestycyjne w tabor zakładały kwotę 2,5 mld zł. Stwierdziliśmy jednak, że musimy go zmodyfikować. Stąd nasz obecny, ambitny, plan na 7 mld zł – mówił Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity S.A.

– Pasażer, który wsiada do nowoczesnego taboru, zupełnie inaczej zapamięta podróż. Komfort, który jest tematem naszego spotkania, jest dla naszych pasażerów i dla nas niezwykle ważny – wskazał.

– Trzeba mieć plany i je realizować. Bez tego nie będziemy się rozwijać. Jeśli my tego nie zrobimy, to pojawi się inny przewoźnik. Mamy ambicje, by jako przewoźnik narodowy być najsilniejszym przewoźnikiem dalekobieżnym – podkreślał prezes Chraniuk.

Przeprowadzane inwestycje nie są skierowane wyłącznie na przewozy pasażerskie. Szeroki strumień środków płynie także w stronę transportu towarowego. Dobrym przykładem są projekty realizowane przez spółkę PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, operatora najdalej wysuniętej na zachód linii szerokotorowej.

– Inwestujemy w rozwiązania potrzebne naszym klientom. Nie wydajemy pieniędzy, jeśli analizy nie wykazują odpowiedniego zwrotu – podkreślał Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej. Efekty inwestycji już widać.

– Dostosowaliśmy linię do prędkości 80 km/h i mówimy tutaj o najcięższych pociągach towarowych w Europie, których waga dochodzi do 6 tys. ton – podkreślał.

Warto podkreślić, że Linia Hutnicza Szerokotorowa odgrywa ważną rolę w polskich planach związanych z koncepcją Nowego Jedwabnego Szlaku. Na początku stycznia bieżącego roku z infrastruktury LHS skorzystał pierwszy pociąg z Chin. Podróż z Xi'an do Sławkowa zajęła zaledwie 12 dni.

Inwestycje w poprawę jakości usług realizuje także PKP CARGO S.A. Spółka celuje głównie w przewozy intermodalne.

– Stawiamy na to, co uważamy za przyszłość przewozów kolejowych, czyli przewozy intermodalne. Jedną z najważniejszych inwestycji jest zakup ponad tysiąca platform, które wypełnią nasze zapotrzebowanie na ten typ przewozów – mówił Grzegorz Fingas, członek zarządu PKP CARGO S.A.

– W ubiegłym roku powołaliśmy spółkę terminalową i mamy nadzieję, że to pozwoli w sposób dynamiczny zwiększyć ten segment przewozów. Obecnie odpowiada on za kilkanaście procent. Benchmark zachodni, na poziomie kilkudziesięciu procent pokazuje, że mamy do czego dążyć. Dynamika wzrostu przewozów intermodalnych pokazuje, że jest to skuteczny sposób na wypełnienie luki po przewozach masowych – podsumował Grzegorz Fingas.

- Materiał powstał we współpracy z Grupą PKP.