Przyszłoroczny budżet ma odwrócić proporcje wydatków na rozwój transportu. Według sejmowej Komisji Infrastruktury nakłady na inwestycje transportowe wyniosą w 2021 r. 51,5 mld zł. Największa część tej kwoty zostanie przeznaczona na przedsięwzięcia związane z rozbudową infrastruktury kolejowej – 21,1 mld zł. Inwestycje drogowe mają pochłonąć 20,4 mld zł, natomiast 5,2 mld zł ma sfinansować projekty dotowane ze środków UE. Do tego dojdzie jeszcze 4,1 mld zł na fundusze celowe i niewiele ponad ćwierć mld zł na poprawę bezpieczeństwa ruchu.

Rząd przyjął także projekt ustawy zmieniający przepisy dotyczące Funduszu Dróg Samorządowych. Zdecydowano o zwiększeniu jego budżetu o 3 mld zł. Dodatkowe wsparcie ma być przeznaczone m.in. na budowę obwodnic na drogach wojewódzkich, budowę lub remont dróg w największych miastach oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Największą część dodatkowego dofinansowania – 2 mld zł – otrzyma program obwodnicowy. W planach jest m.in. zwiększenie liczby obwodnic na drogach powiatowych i gminnych. Z kolei na przebudowę dróg w największych miastach przewidziano dodatkowy 1 mld zł. Dzięki zwiększeniu dofinansowania o 3 mld zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych) będzie dysponował łącznie kwotą 39 mld zł. – Priorytetem rządu jest budowa spójnego układu komunikacyjnego kraju. Nie uda się to bez rozwoju i poprawy jakości sieci dróg lokalnych – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W 2019 r. na realizację dróg lokalnych przeznaczono w sumie 6 mld zł. Dofinansowanie z FDS otrzymało łącznie 4280 przedsięwzięć na drogach powiatowych i gminnych o długości 6 tys. km. Ale w 2020 r. wsparcie rządowe jest mniejsze: otrzyma je 2297 inwestycji. W tym 623 realizowane na drogach powiatowych, natomiast 1674 – na drogach gminnych. Zaplanowano budowę, przebudowę lub remont 3467 km dróg: 1708 km powiatowych oraz 1759 km gminnych. Na dofinansowanie tych ostatnich trafi 1474,3 mln zł, z kolei na przedsięwzięcia powiatowe przeznaczonych zostało 1269,6 mln zł. Do tego doszło jeszcze 500 mln zł, które mają wspierać inwestycje na drogach o charakterze obronnym. Łączna wartość środków FDS, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji w 2020 r., to 3,2 mld zł.

W Polsce jest ponad 420 tys. km dróg publicznych, z czego na ok. 40 proc. dróg lokalnych brak utwardzonej nawierzchni. Ale pomoc dla inwestycji samorządów w tym roku ma jeszcze jeden cel – remonty, przebudowy i budowa dróg mają przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy.

Tymczasem według branżowego serwisu Infobus dofinansowanie RFRD odbędzie się kosztem programu mającego wspierać przewozy autobusowe. – Ministerstwo Infrastruktury chce, by niewykorzystane przez samorządy środki na walkę z wykluczeniem transportowym – powyżej 50 mln zł – zasiliły fundusz na budowę dróg. Jednocześnie z góry zakłada, że w autobusowym funduszu pozostaną niemałe pieniądze – podaje Infobus.