Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) rozpoczęła nabór partnerów. Gminy, związki i konsorcja gmin mają czas na złożenie aplikacji do końca listopada 2021 r.

Do współpracy z PAŻP zapraszane są jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane wpływem na przepływ ruchu dronów na swoich terenach. Nabór jest częścią realizowanego przez PAŻP projektu „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt ten prowadzony jest od 2020 roku przez PAŻP we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Ministerstwem Infrastruktury.

- W Polsce obserwowany jest ogromny rozwój rynku dronowego, którego dynamika od lat sięga kilkudziesięciu procent. Liczba profesjonalnych pilotów dronów z odpowiednimi uprawnieniami już dawno przekroczyła 25 tysięcy, natomiast liczba zgłoszonych lotów BSP w 2020 r wyniosła blisko 300 000, a w tym roku wyniesie – według szacunków - ponad 500.000 zgłoszeń. Tym samym, niezbędne jest wdrażanie rozwiązań pozwalających na stabilny, zrównoważony i bezpieczny rozwój rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych i ich zastosowań w różnych miejscach kraju – poinformował Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Dla wybranych trzech obszarów PAŻP opracuje koncepcję organizacji lotów dronów. Obszary zostaną wyposażone urządzenia do zbierania informacji o ich położeniu oraz pozyska dane wspierające proces zapewniania bezpieczeństwa lotów BSP.

Dronowi użytkownicy przestrzeni powietrznej w obszarach przypisanych do wybranych gmin partnerskich będą mogli korzystać z rozwiązania do planowania zaawansowanych operacji dronów wraz z narzędziami do oceny ryzyka lotu oraz kolizyjności lotu - zarówno pod względem ograniczeń w przestrzeni, jak również pod względem innych BSP.

- Dzięki wdrażanym przez nas rozwiązaniom udowadniamy, że drony w lotnictwie nie są zagrożeniem, ale można je bezpiecznie zintegrować z lotnictwem załogowym, a korzyści z tej synergii mogą odczuwać wszyscy. Jednym z takich rozwiązań jest system DTM Autonomia, który będzie obsługiwał usługę zaawansowanych lotów dronów na masową skalę i na duże odległości – skorzystają na tym wszyscy, od krajowej gospodarki po operatorów dronów oraz odbiorców ich usług – wskazuje Janusz Janiszewski, prezes PAŻP.

Wdrażana przez PAŻP usługa ma umożliwić komunikację pomiędzy operatorami BSP a systemem. Operator będzie miał możliwość cyfrowego zaplanowania trasy lotu z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa takich jak informacje o wysokości terenu, istniejących przeszkodach terenowych, pogodzie, czy o zagrożeniach powietrznych oraz naziemnych związanych z bezpieczeństwem obywateli. Stworzy to możliwość rozwoju nowych usług biznesowych bez konieczności planowania lotów dronami ze znacznym wyprzedzeniem czasowym.

Planowane trasy lotów zostaną uregulowane i ustalone w taki sposób, aby zapewniać maksymalne bezpieczeństwo mieszkańcom. W miejscach wzmożonego ruchu pieszych takich jak przystanki komunikacji zbiorowej, miejsca użyteczności publicznej jak szkoły, przedszkola, urzędy, czy w innych obszarach gromadzenia się ludności zostaną wprowadzone rozwiązania ograniczające możliwość wykonania lotu.

Jednostki, z którymi PAŻP nawiąże współpracę przy pilotażowym wdrażaniu usługi, muszą posiadać odpowiednie warunki terenowe i infrastrukturalne. Niewskazane do realizacji pilotażu są m.in. obszary o gęstej zabudowie, z infrastrukturą uniemożliwiającą lub utrudniającą wykonywanie lotów dronami, np. blisko lotniska, z dużymi różnicami w wysokości terenu oraz bez pełnego pokrycia zasięgiem telefonii komórkowej.

Zgłoszenia do konkursu „3 Obszary” przyjmowane są przez PAŻP do 31 listopada 2021 roku. Wniosek, który należy przesłać na adres konkurs3obszary@pansa.pl, zawiera dwie strony (I etap konkursu), a odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu 14 dni. Na tej samej stronie znajduje się regulamin konkursowy oraz informacje o naborze. Projekt „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 r.