Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) rozpoczęła nabór partnerów. Gminy, związki i konsorcja gmin mają czas na złożenie aplikacji do końca listopada 2021 r.

Do współpracy z PAŻP zapraszane są jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane wpływem na przepływ ruchu dronów na swoich terenach. Nabór jest częścią realizowanego przez PAŻP projektu „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt ten prowadzony jest od 2020 roku przez PAŻP we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Ministerstwem Infrastruktury.

- W Polsce obserwowany jest ogromny rozwój rynku dronowego, którego dynamika od lat sięga kilkudziesięciu procent. Liczba profesjonalnych pilotów dronów z odpowiednimi uprawnieniami już dawno przekroczyła 25 tysięcy, natomiast liczba zgłoszonych lotów BSP w 2020 r wyniosła blisko 300 000, a w tym roku wyniesie – według szacunków - ponad 500.000 zgłoszeń. Tym samym, niezbędne jest wdrażanie rozwiązań pozwalających na stabilny, zrównoważony i bezpieczny rozwój rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych i ich zastosowań w różnych miejscach kraju – poinformował Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Dla wybranych trzech obszarów PAŻP opracuje koncepcję organizacji lotów dronów. Obszary zostaną wyposażone urządzenia do zbierania informacji o ich położeniu oraz pozyska dane wspierające proces zapewniania bezpieczeństwa lotów BSP.

Dronowi użytkownicy przestrzeni powietrznej w obszarach przypisanych do wybranych gmin partnerskich będą mogli korzystać z rozwiązania do planowania zaawansowanych operacji dronów wraz z narzędziami do oceny ryzyka lotu oraz kolizyjności lotu - zarówno pod względem ograniczeń w przestrzeni, jak również pod względem innych BSP.

- Dzięki wdrażanym przez nas rozwiązaniom udowadniamy, że drony w lotnictwie nie są zagrożeniem, ale można je bezpiecznie zintegrować z lotnictwem załogowym, a korzyści z tej synergii mogą odczuwać wszyscy. Jednym z takich rozwiązań jest system DTM Autonomia, który będzie obsługiwał usługę zaawansowanych lotów dronów na masową skalę i na duże odległości – skorzystają na tym wszyscy, od krajowej gospodarki po operatorów dronów oraz odbiorców ich usług – wskazuje Janusz Janiszewski, prezes PAŻP.

Wdrażana przez PAŻP usługa ma umożliwić komunikację pomiędzy operatorami BSP a systemem. Operator będzie miał możliwość cyfrowego zaplanowania trasy lotu z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa takich jak informacje o wysokości terenu, istniejących przeszkodach terenowych, pogodzie, czy o zagrożeniach powietrznych oraz naziemnych związanych z bezpieczeństwem obywateli. Stworzy to możliwość rozwoju nowych usług biznesowych bez konieczności planowania lotów dronami ze znacznym wyprzedzeniem czasowym.

Planowane trasy lotów zostaną uregulowane i ustalone w taki sposób, aby zapewniać maksymalne bezpieczeństwo mieszkańcom. W miejscach wzmożonego ruchu pieszych takich jak przystanki komunikacji zbiorowej, miejsca użyteczności publicznej jak szkoły, przedszkola, urzędy, czy w innych obszarach gromadzenia się ludności zostaną wprowadzone rozwiązania ograniczające możliwość wykonania lotu.

Jednostki, z którymi PAŻP nawiąże współpracę przy pilotażowym wdrażaniu usługi, muszą posiadać odpowiednie warunki terenowe i infrastrukturalne. Niewskazane do realizacji pilotażu są m.in. obszary o gęstej zabudowie, z infrastrukturą uniemożliwiającą lub utrudniającą wykonywanie lotów dronami, np. blisko lotniska, z dużymi różnicami w wysokości terenu oraz bez pełnego pokrycia zasięgiem telefonii komórkowej.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

Zgłoszenia do konkursu „3 Obszary” przyjmowane są przez PAŻP do 31 listopada 2021 roku. Wniosek, który należy przesłać na adres konkurs3obszary@pansa.pl, zawiera dwie strony (I etap konkursu), a odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu 14 dni. Na tej samej stronie znajduje się regulamin konkursowy oraz informacje o naborze. Projekt „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 r.