Rok 2017 jest też najlepszy w porównaniu z poprzednimi pięcioma latami. Przez siedem miesięcy 2017 PPL uzyskało 506,7 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zysk netto przedsiębiorstwa wyniósł 184,9 mln i był 25,8 mln wyższy niż w pierwszych siedmiu miesiącach roku 2016. EBIDTA na koniec lipca to 295,9 mln zł, a wskaźnik obrazujący stosunek kosztów działalności operacyjnej do przychodów utrzymał się na poziomie 58 proc.

Na rekordowo dobre tegoroczne wyniki wpłynął przede wszystkim wzrost ruchu lotniczego. Liczba pasażerów obsłużonych na Lotnisku Chopina wyniosła ponad 8,7 mln, z czego 23,7 proc. stanowili pasażerowie tranzytowi. O 70,1 proc. liczby pasażerów krajowych – tym samym Lotnisko Chopina przyczynia się do wzrostu lotniczej dostępności transportowej niektórych regionów kraju. Wzrost przychodów wypracowany został też w kategorii przychodów pozalotniczych – w tej kategorii PPL wypracował 164,1 mln PLN, tj. o 13,0 mln PLN więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. Udział przychodów pozalotniczych w całości przychodów PPL po 7 miesiącach 2017 r. jest nadal wysoki i wynosi 32,4 proc.

Przez 7 miesięcy 2017 r. z 89,01 do 98,47 wzrosła na Lotnisku Chopina liczba pasażerów przypadających na jedną operację lotniczą, co świadczy o efektywniejszym wykorzystaniu infrastruktury lotniskowej. Wskutek uruchomienia rejsów do Zielonej Góry, także w tym porcie dostrzec można pozytywne trendy: w charakteryzowanym okresie o 36,1 proc. wzrosły przychody z usług lotniczych, o 21,6 proc. z usług handlingowych, a wzrost przychodów pozalotniczych wyniósł 7,6 proc.

W sezonie letnim, z Lotniska Chopina, 35 przewoźników obsługiwało 119 tras regularnych. Dzięki temu udało się połączyć Warszawę z 99 miastami w Europie. Siatka pozaeuropejska obejmuje 8 kierunków azjatyckich, 5 w Ameryce Północnej, 4 w Afryce i 3 na Bliskim Wschodzie.