Komisja wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych PE popiera uruchomienie przez KE art. 7 traktatu wobec Polski.

Rezolucję poparło 33 posłów komisji. Przeciwko było 9.

Dzisiejsza decyzja większości grup politycznych ma być oznaką wsparcia dla działań prowadzonych przez Komisję Europejską. 

Jednostronicowy dokument zawiera cztery punkty. Europosłowie tłumaczą, że z zadowoleniem przyjęli decyzję KE o rozpoczęciu pierwszego etapu procedury związanej z artykułem 7.

Komisja wzywa Radę UE do podjęcia szybkich działań w tej sprawie i regularnego informowania Parlamentu o dokonywanych postępach i podejmowanych decyzjach.

Uruchomienie art. 7 może oznaczać zawieszenie Polski w prawie do głosowania. Możliwe jest również ograniczenie funduszy unijnych. Decyzja KE z grudnia ubiegłego roku to reakcja na reformy w systemie sądownictwa wprowadzane przez rząd PiS.