Rząd zdecydował o wypłacaniu takich rekompensat pod koniec czerwca. Od 24 sierpnia Szwedzi mogą składać wnioski o wypłacenie im nowego świadczenia.

O rekompensatę może starać się osoba, która należy do grupy ryzyka w związku z COVID-19 i nie może pracować zdalnie w czasie pandemii - niezależnie od tego czy mówimy o samozatrudnionym czy o pracowniku etatowym.

Zasiłki mogą otrzymać również umowy zatrudnione na podstawie tymczasowych umów o pracę, które z powodu epidemii nie mogły pracować ze względu na zagrożenie ostrym przebiegiem COVID-19.

Do grup podwyższonego ryzyka zaliczane są osoby otyłe, osoby, które walczyły z nowotworem, osoby po transplantacjach przechodzące immunoterapię i osoby cierpiące na choroby krążenia i dróg oddechowych. Do grup ryzyka należą też osoby mające ponad 70 lat - ale im nowe świadczenie nie przysługuje.

Zasiłek będzie wypłacany z wyrównaniem od 1 lipca do 30 września a jego wysokość wynosi 804 koron (ok. 340 złotych). Może być wypłacany przez 90 dni.

O wypłatę zasiłku można wnioskować za pośrednictwem strony Försäkringskassan.