Sugestia von der Leyen jest jednym ze sposobów na zakończenie sporu o budżet UE i rozporządzenie unijne wiążące wypłatę funduszy z UE z kryterium praworządności. Przeciwko temu rozporządzeniu sprzeciwiają się Polska i Węgry, które jednak nie mogą go zablokować (jest przyjmowane większością kwalifikowaną), w związku z czym nie zgadzają się na przyjęcie unijnego budżetu i funduszu odbudowy.

Łączna wartość budżetu UE i funduszu odbudowy wynosi ok. 1,8 bln euro. Środki te mają m.in. pomóc w odbudowie gospodarek europejskich dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa.

Von der Leyen przemawiając na forum PE podkreśliła, że zasada powiązania wypłaty środków unijnych z kryterium praworządności ma na celu ochronę środków z budżetu UE.

- Mówimy tutaj o naruszeniach praworządności, które zagrażają unijnemu budżetowi - i tylko o tym - stwierdziła.

- Jest bardzo trudno wyobrazić sobie kogokolwiek w Europie, kto miałby coś przeciwko tej zasadzie - dodała.

- Każdy kto ma wątpliwości ma jednak jasną ścieżkę - może iść do TSUE i zażądać, by nowe regulacje były sprawdzone tam - podkreśliła szefowa KE.

- To jest miejsce, gdzie różnice zdań na temat tekstów prawa są zazwyczaj rozstrzygane i nie dzieje się to kosztem milionów Europejczyków, którzy pilnie czekają na naszą pomoc - dodała von der Leyen.