Od pewnego czasu z różnych części Polski docierają informacje o przedsiębiorcach wznawiających działalność pomimo obowiązujących kraju obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Działalność wznawiają restauracje, ale też np. niektóre kluby nocne. Przed 18 stycznia wznowieniem działalności wbrew obowiązującym obostrzeniom groziła branża turystyczna na południu Polski - ostatecznie jednak do szeroko zakrojonej akcji ignorowania obostrzeń przez tę branżę nie doszło.

Przedsiębiorcy wznawiający działalność pomimo grożących im kar tłumaczą, że są do tego zmuszeni, gdyż w innym przypadku będą musieli zamknąć swoje firmy ze względu na brak środków na bieżące opłaty. Wznawiający działalność podkreślają, że zachowują reżim sanitarny, niektórzy kwestionują też legalność obostrzeń wprowadzanych przez rozporządzenia.

Obecnie przedstawiciele branży fitness zapowiadają, że - niezależnie od decyzji rządu ws. ewentualnego przedłużenia obostrzeń - wznowią działalność 1 lutego.

Rząd ma ogłosić decyzję ws. obostrzeń na konferencji 28 stycznia.

Uczestnicy sondażu SW Research dla rp.pl pytani o stosunek do przedsiębiorców wznawiających działalność pomimo obostrzeń w większości (53,7 proc.) deklarują, że jest on pozytywny.

Negatywny stosunek do takich działań ma 20,6 proc. respondentów.

Zdania w tej kwestii nie ma 25,7 proc. badanych.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

- Pozytywny stosunek do działań przedsiębiorców wyrażają 2 na 3 osoby w wieku do 24 lat i ponad 60% respondentów o najniższych dochodach. Wznowienie działalności wbrew przepisom popiera 62% badanych z miast liczących do 20 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 26.01-27.01.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.