Polska zbliża się obecnie do szczytu trzeciej fali epidemii koronawirusa - średnia liczba zakażeń wykrywanych w ciągu doby w Polsce w ostatnich 7 dniach wynosi obecnie 27 713 - najwięcej od początku epidemii.

Gwałtowny wzrost liczby zakażeń sprawia, że rośnie presja na system ochrony zdrowia w Polsce. Obecnie wolnych jest 23,14 proc. łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID-19 i 23,3 proc. przeznaczonych dla nich respiratorów.

Zarówno liczba osób zakażonych koronawirusem w szpitalach (29 920), jak i chorych na COVID-19 pod respiratorami (2 985) są najwyższe od początku epidemii.

W najbliższych dniach ma zapaść decyzja czy z najciężej dotkniętego epidemią województwa śląskiego pacjenci będą transportowani drogą powietrzną do położonych dalej województw. Obecnie pacjenci z tego województwa są przewożeni karetkami do szpitali w woj. opolski, gdzie wskaźnik zakażeń jest ponad dwa razy niższy niż na Śląsku.

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy, czy obawiają się zakażenia koronawirusem.

Na tak zadane pytanie 60 proc. respondentów odpowiedziało "tak".

23,8 proc. ankietowanych odpowiedziało "nie".

16,2 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

- Częściej obawy wyrażają kobiety (64% vs mężczyźni 55%), osoby w wieku powyżej 50 lat (72%), z wykształceniem średnim (65%), o dochodzie netto w przedziale 2001-3000 zł (66%). Odpowiedź przeczącą (brak obaw) częściej wybierają osoby młodsze w wieku do 24 lat (42%), z wykształceniem podstawowym/ gimnazjalnym (46%) oraz badani z dochodem powyżej 3000 zł (30%) - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Ogłoszenie wyników konkursu już 28 września

Dowiedz się więcej

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 23.03-24.03.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.