Wczesną jesienią 2020 roku do Sejmu trafił projekt ustawy covidowej, w której znalazł się m.in. zapis mówiący o bezkarności urzędników za działania podejmowane w walce z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. PiS nie znalazł jednak dla tej ustawy większości - zdecydowanie sprzeciwiła się jej Solidarna Polska. Ostatecznie projekt został wycofany przez PiS.

Ustawę postrzegano jako sposób na ochronę premiera przed ewentualną odpowiedzialnością za decyzje dotyczące organizacji tzw. wyborów kopertowych - wyborów prezydenckich w formie w pełni korespondencyjnej, które były przygotowywane mimo braku podstawy prawnej. Ostatecznie wybory te, zaplanowane na 10 maja, nie odbyły się. Raport, z którego wynikało, że przy organizacji tych wyborów premier dopuścił się złamania prawa, opublikował NIK, który skierował też w tej sprawie kilka zawiadomień do prokuratury.

Rządowi zarzuca się też m.in. to, że wprowadzał obostrzenia rozporządzeniami, a nie ustawą oraz że nie wprowadził stanu wyjątkowego, który uzasadniałby ograniczanie m.in. swobody prowadzenia działalności gospodarczej (obowiązujący wciąż w Polsce stan epidemii nie jest jednym z trzech wymienionych w konstytucji stanów wyjątkowych).

W Polsce zapadło już wiele wyroków sądowych, w których podważone zostały podstawy prawne do karania osób nie noszących maseczek w miejscach, gdzie było to nakazane.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy - ich zdaniem - "politycy i urzędnicy, którzy naruszyli przepisy prawa w walce z epidemią koronawirusa, powinni ponieść za to odpowiedzialność".

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 58,3 proc. respondentów.

Odpowiedzi "nie, działali w stanie wyższej konieczności" udzieliło 12,1 proc. badanych.

18 proc. wyraziło opinie, że "każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie".

11,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

- Bezwzględne pociągnięcie polityków i urzędników do odpowiedzialności za konieczne częściej uznają kobiety (61%) niż mężczyźni (56%). Z uwagi na wiek rozwiązanie takie najczęściej popierają respondenci między 35 a 49 rokiem życia (60%). Wyciąganie konsekwencji w związku z decyzjami urzędników za słuszne uważa 63% badanych o dochodach mieszczących się w granicach 2001 – 3000 zł i nieco mniejszy odsetek mieszkańców najmniejszych miast - komentuje wyniki badania Klara Goss, Senior Project Manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 13.07-14.07.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.