Podejrzanym zarzuca się nakłanianie dawców z Turcji i państw byłego bloku wschodniego do sprzedaży nerek. Ofiarom obiecywano 15 tysięcy euro za sztukę. Nie dostawały nic, choć ich nerki sprzedawano nawet po 100 tysięcy. Proces nadzoruje Eulex – misja policyjna Unii Europejskiej. W składzie orzekającym są sędziowie z Kosowa, USA i z Polski. Oskarżeni są związani z kliniką Medicus mającą siedzibę pod Prisztiną. Z aktu oskarżenia wynika, że placówka ta sprzedała kilka tysięcy nerek. Ten kryminalny proces może się przekształcić w aferę państwową. Ze śledztwa Rady Europy wynika, że w handel organami zamieszani byli wojskowi z Armii Wyzwolenia Kosowa, w tym obecny premier Hashim Thaci. Twierdzi on, że jest niewinny i zapowiada współpracę z sędziami.