Stan rozlosuje wśród zaszczepionych nastolatków 50 stypendiów, które mają wystarczyć na pokrycie koszt czesnego, zakwaterowania i wyżywienia oraz zakupu książek w czasie studiów - informuje AP.

Co tydzień w stanie Nowy Jork losowanych będzie 10 nastolatków, którzy zaszczepili się na COVID-19. Wylosowane osoby otrzymają stypendia.

W losowaniu będą mogli wziąć udział nastolatkowie, którzy otrzymali przynajmniej jedną dawkę szczepionki na COVID-19 od 12 maja.

Cuomo twierdzi, że ci nastolatkowie, którzy zaszczepią się wcześniej, będą mieli większą szansę na wygraną.

W środę wyniki pierwszego losowania w loterii, w której uczestniczą osoby zaszczepione na COVID-19, ogłosiły władze stanu Ohio, które wśród dorosłych rozlosowują nagrody w wysokości miliona dolarów, a wśród niepełnoletnich - stypendia.