Oba projekty złożyło Prawo i Sprawiedliwość.

Pierwszy z projektów - o ochronie zwierząt - zakłada m.in. wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenie uboju rytualnego w Polsce, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych oraz ograniczenie trzymania zwierząt na stałe na uwięzi.

Czytaj także:

Projekt ws. zakazu hodowli zwierząt futerkowych - wiemy, co zawiera

W Sejmie ma być też dalej procedowana specustawa covidowa. Zgodnie z jej zapisami urzędnik będzie zwolniony z odpowiedzialności karnej, jeśli będzie działać w interesie społecznym w celu przeciwdziałania Covid-19.

Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania Covid-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione – zakłada art. 10d, który do specustawy covidowej dodaje poselski projekt jej nowelizacji – głosi projekt nowelizacji specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

Czytaj także:

Ustawa covidowa: PiS chce zwolnić urzędników z odpowiedzialności karnej