Spośród cudzoziemców mieszkających w Szwajcarii największą grupę stanowią Włosi, a w dalszej kolejności najliczniejsze mniejszości narodowe w Szwajcarii tworzą Niemcy i Portugalczycy. Na kolejnych pozycjach w tym zestawieniu znajdują się Francuzi, Kosowianie, Hiszpanie, Turcy i Serbowie.

Ponad połowa cudzoziemskich rezydentów mieszkających obecnie w Szwajcarii urodziła się w tym kraju, albo spędziła w nim co najmniej 10 lat - wynika z danych urzędu statystycznego.

Jednocześnie - jak wskazują przedstawione dane - skala imigracji do Szwajcarii spada. W 2017 roku do kraju przybyło 171 tys. cudzoziemców, o 20 tysięcy mniej niż w 2016 roku.

Dane nie uwzględniają 45 tys. cudzoziemców, którzy w 2017 roku otrzymali szwajcarskie obywatelstwo.

Łącznie w 2017 roku populacja Szwajcarii zwiększyła się o 0,8 proc.