Prawo weszło w życie wczoraj, 13 stycznia, ale północnoirlandzkie regulacje zakładają, że osoby chcące zawrzeć taki związek muszą zgłosić ten fakt co najmniej 28 dni wcześniej.

Oznacza to, że pierwsze śluby zostaną zawarte po 10 lutego.

Irlandia Płn. uznaje także jednopłciowe związki małżeńskie zawarte poza swoimi granicami.

Nowe przepisy są wynikiem przyjęcia przez Izbę Gmin w lipcu ubiegłego roku poprawek, które zakładały rozszerzenie obowiązujących w pozostałych częściach królestwa przepisów także na Irlandię Północną, jeśli do 21 października nie zostaną przywrócone jej autonomiczne władze.

Wydarzyło się to dopiero w ostatnią sobotę, 11 stycznia.

Conor McGinn, poseł Partii Pracy, komentując zmiany w przepisach powiedział, że poniedziałek był ważnym dniem dla obywateli Irlandii Płn. i ekscytujący dla osób tej samej płci, chcących zawrzeć związek małżeński.

Z kolei  Patrick Corrigan z Amnesty International powiedział, że był to „historyczny dzień na rzecz równości i praw człowieka w Irlandii Północnej”.

- Zbyt długo osoby LGBT w Irlandii Północnej były traktowane jako obywatele drugiej kategorii - stwierdził Corrigan.

Małżeństwa jednopłciowe są legalne w Anglii, Walii i Szkocji od 2014 roku. W Irlandii Północnej kampania na rzecz ich legalizacji prowadzona była przez 5 lat.

Autopromocja
Bezpłatny e-book

WALKA O KLIMAT. Nowa architektura energetyki

POBIERZ

To kolejny rewolucyjny krok w irlandzkim prawodawstwie. W referendum z maja 2018 roku, w którym 66 proc. obywateli opowiedziało się za złagodzeniem restrykcyjnych przepisów aborcyjnych, które zabieg dopuszczały jedynie w przypadku, gdy ciąża zagrażała życiu matki.

Nowe przepisy regulujące kwestię aborcji, które weszły w życie na początku 2019, umożliwiają przeprowadzanie jej na żądanie do 12 tygodnia ciąży, później  - w przypadku poważnego zagrożenia życia lub zdrowia kobiety albo też uszkodzenia płodu, które może doprowadzić do jego śmierci tuż po narodzinach. Aborcja powyżej 23 tygodnia ciąży jest nadal nielegalna.