Rząd szacuje, że 80 proc. członków Otwartych Funduszy Emerytalnych zdecyduje się na przeniesienie zgromadzonych tam pieniędzy na Indywidualne Konta Emerytalne. Przy operacji tej pobierze 15 proc. prowizji, co w dwa lata da mu 17 mld zł.

Większość respondentów (57 proc.) uważa, że 15-procentowa opłata za przekazanie oszczędności zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych na Indywidualne Konta Emerytalne jest zbyt wysoka. 11 proc. ankietowanych ocenia, że opłata powinna być wyższa. Jako adekwatną wysokość tej opłaty postrzega 10 proc. badanych, a co czwarty badany (21 proc.) nie umiał zająć w tej sprawie jednoznacznego stanowiska.

- O zawyżonej stawce opłaty częściej przekonani są mężczyźni oraz osoby powyżej 35. roku życia - im starsza grupa wiekowa, tym większe obawy o wymiar opłaty. Podobna korelacja zachodzi między poziomem wykształcenia - najbardziej sceptyczni są Polacy z wyższym wykształceniem - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Opłata przekształceniowa za przeniesienie oszczędności z OFE do IKE zwiększy nierówności dochodowe wśród emerytów – pisze Artur Rutkowski.