Podpisało ją już ponad pięć tysięcy osób. "Skandaliczność tej sytuacji wzmaga fakt, że pracownik został zwolniony na podstawie wewnętrznych przepisów, które nakazują poszanowanie m.in. dla wyznawanej religii (m.in. pkt 2.1.2.2. Kodeksu postępowania Grupy IKEA). Pozbawienie pracy z powodu cytowania Pisma Świętego, które jest źródłem wiary i nauczania Kościoła katolickiego, jest de facto przejawem dyskryminacji na tle religijnym wobec niego" – napisano w petycji.

Jej autorzy podkreślają, że decyzja o zwolnieniu sprzedawcy w sklepie IKEA, godzi nie tylko w gwarantowaną Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej wolność słowa (art. 54), ale przede wszystkim w wolność sumienia i wyznania (art. 53), która obejmuje prawo do postępowania zgodnie z nakazami płynącymi z wyznawanej wiary.

Autorzy petycji domagają się też, by IKEA szanowała wszystkich pracowników bez względu na ich wiarę czy przekonania oraz nie występowała przeciwko konstytucyjnym prawom i wolnościom polskich obywateli. Protestują też, zarówno przeciwko próbom indoktrynacji podejmowanym przez pracodawcę wobec załogi zatrudnionej w firmie, jak i wymierzaniu jakichkolwiek kar dyscyplinarnych wobec pracowników, którzy występują przeciwko narzucaniu ideologii w miejscu pracy.

Pracownik Ikei zamieścił na wewnętrznym forum firmy wpis, w którym stwierdził, że „akceptacja i promowanie homoseksualizmu i innych dewiacji to sianie zgorszenia". Uzasadniał to dwoma cytatami z Pisma Świętego.

Ikea oceniła, że ten komentarz pracownika do opublikowanych artykułów narusza zasady współżycia społecznego, stanowi przejaw braku szacunku oraz poszanowania odmienności osób o innej orientacji seksualnej, co – zdaniem przedstawicieli przedsiębiorstwa – narusza Kodeks pracy i firma postanowiła wypowiedzieć mężczyźnie umowę o pracę.