Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk uważa, że jest to krok w dobrą stronę i wyraz wspólnej troski o zdrowie. - Dziękuję Radnym Miejskim za rozsądek i wspólną troskę o zdrowie wrocławianek i wrocławian. Wierzę, że wprowadzając kryterium szczepień w rekrutacji do żłobków robimy krok w dobrą stronę. Bo zdrowie człowieka, a szczególnie zdrowie dziecka, nie ma barw partyjnych i mieć nie powinno - powiedział cytowany przez "Gazetę Wrocławską".

Wprowadzona przez radnych poprawka oznacza, że praktycznie niemożliwe jest przyjęcie do żłobka dziecka, które nie zostało zaszczepione. 

"Do żłobka przyjmowane są dzieci, które posiadają obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodne z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych lub przeciwwskazania do szczepień zgodne z Programem, na potwierdzenie czego rodzic lub opiekun prawny dziecka przedłożył zaświadczenie od lekarza pediatry" - brzmi przegłosowany zapis.

Zmiany z zadowoleniem przyjęła większość rodziców. Nie brakowało jednak głosu sprzeciwu. Krytycy ustawy uważają, że powinna ona zostać wcześniej skonsultowana.