Jak się okazało najwięcej, bo 45,4 proc. respondentów spodziewa się pogorszenia sytuacji w Polsce.

Według 28,6 proc. ankietowanych sytuacja w Polsce poprawi się w nadchodzących 12 miesiącach.

20,7 proc. ankietowanych uważa, że 2020 rok nie zmieni niczego jeśli chodzi o sytuację w Polsce.

Zdania w tej kwestii nie ma 5,3 proc. respondentów.

- O pogorszeniu sytuacji rzadziej niż pozostali przekonane są osoby w wieku od 25 do 34 lat – mniej niż 40% z nich. O zmianie na gorsze w Polsce przekonana jest ponad połowa respondentów z wyższym wykształceniem, co druga osoba o dochodach w granicach 2001 – 3000 zł i podobny odsetek osób z miast liczących więcej niż 500 tys. mieszkańców - komentuje wyniki sondażu Piotr Zimolzak z SW Research.